Samfunnsplanen er kommunens øverste styringsdokument. Her settes rammene for uvikling av kommunen for de neste årene. Nå har Fauske kommune utarbeidet forslag til ny samfunnsplan, og vi ønsker å høre din mening!

Forslaget kan leses her: 

For mer informasjon, følg denne lenken: Høring - kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034 - Fauske kommune

Fristen for å komme med dine innspill er 16. august 2021. Innspill sendes på e-post til postmottak@fauske.kommune.no, eller til Fauske kommune v/ samfunnsavdelingen, Postboks 93, 8201 Fauske