Influensavaksineringen vil foregå de dagene det gjennomføres koronavaksinering, altså hver onsdag i kommunestyresalen. Det vil være tilgjengelige timer så lenge vi har vaksinedoser. Vaksinedosene er forbeholdt risikogruppen og helsepersonell. Er du ikke i risikogruppen og ønsker influensavaksine, er det mulighet for å få dette på apotek og vaksineklinikk.

Det er også mulig å få pneumokokkvaksine disse dagene. Pneumokokkvaksine og influensavaksine kan settes samtidig. Trenger du hjelp til å bestille time , kan du ringe 75 60 46 50 på hverdager mellom kl. 09.00 -11.00. Pårørende eller andre kan registrere på vegne av deg, og vi oppfordrer til dette da det fort kan bli mye kø på telefonen.

Les mer informasjon om årets vaksine. 

3. dose koronavaksine for de over 65 år
Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet, besluttet å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til alle over 65 år. Vi er ferdige med å vaksinere beboere i sykehjem og åpner derfor nå opp for bestilling av time for øvrig befolkning over 65 år. Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter at de har fått sin andre vaksinedose. 

Vi oppfordrer dere i målgruppen om å bestille time i Helseboka HER. Trenger du hjelp til å bestille time, kan du ringe 75 60 46 50 på hverdager mellom kl. 09.00 -11.00. Pårørende eller andre kan bestille time på vegne av deg, og vi oppfordrer til dette da det fort kan bli mye kø på telefonen.

Les mer om koronavaksinen