Kommunestyre

Arbeiderpartiet:

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Nils-Christian SteinbakkPostboks 451, 8201 Fauske915 41 879
2. Dina Ferstad SkoglundMøllnveien 5, 8206 Fauske954 38 998
3. Vegard SetsåSimonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma957 30 210
4. Embla Sofie K. SørensenMåkevn. 12, 8207 Fauske911 04 453
5. Mona Iren WiikHelskogveien 6, 8215 Valnesfjord917 78 169
6. Remi Andre PedersenØrnflogveien 7, 8230 Sulitjelma932 31 772
7. Elisabeth SollihaugAspvn. 17, 8209 Fauske905 73 600
Varamedlemmer (For 1-5):  
1. Wiggo LundGlastunes 7 B, 8230 Sulitjelma952 42 205
2. Bjørn Viggo BergLøvlia 3, 8215 Valnesfjord909 19 010
3. Victoria Elisabeth AndalSjønståveien 8A, 8208 Fauske941 68 159
4. Tonje Linnea SetsåFurulund 17, 8230 Sulitjelma468 32 148
5. John-Harald LøkåsLøkås 5, 8215 Valnesfjord909 46 083
6. Aleksander Andal LøkåsØrnflogvn. 4, 8230 Sulitjelma917 59 354
7. Martin HarsvikReitanveien 21, 8210 Fauske418 57 951
8. Anne Grethe LundBratthaugen 12, 8210 Fauske917 63 286
9. Kim LindstrømHegreveien 1, 8207 Fauske958 97 597
10. Gøran Slettmyr IndregårdReitanveien 9A, 8210 Fauske918 67 629

Fremskrittspartiet:

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Kassandra E. B. PetsaBringebærveien 6B, 8209 Fauske984 60 927
2.Kenneth SvendsenNedre Tortenli 23, 8218 Fauske481 30 653
3. Michael SagnesReitanvn. 9 A, 8210 Fauske922 15 328
4. Sophia Toresen StemlandNermoveien 5, 8206 Fauske992 15 328
Varamedlemmer:  
1. Marit StemlandTrivselsvn. 161, 8215 Valnesfjord414 75 134
2. Bjørgulf Almar NymoStorgaten 12A, 8200 Fauske907 63 931
3. Lars Helge KristensenNermoveien 5, 8206 Fauske995 73 282
4. Per Helge NygaardSaltdalsveien 28, 8211 Fauske906 48 589
5. Kikki Bredrup PetsasCharlotta 50A, 8230 Sulitjelma988 90 225
6. Tore Paul StemlandTrivselsvn. 161, 8215 Valnesfjord414 75 135
7. Geir SandbakkSkogveien 5, 8200 Fauske481 56 664

 

Høyre:

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Truls Martin AanstadFurulia 9, 8209 Fauske915 40 904
2. Gisela Hansen GulstadNyveien 12, 8200 Fauske402 49 135
Ketil Skår (permisjon ut 2025)Lundvn. 67, 8206 Fauske901 48 468
3. Marianne TveråKvitlyngvn. 42, 8209 Fauske916 80 540
4. Siv Anita Johnsen BrekkeKleiva 29, 8200 Fauske917 15 179
5. Turid Johansen WillumstadStorgaten 103, 8200 Fauske472 75 894
6. Tore Eivind RørnesSolvollveien 9C, 8206 Fauske950 60 912
7. Per Kristen Løkås (Fast medlem ut 2025)Sankthanshågen 12, 8215 Valnesfjord959 38 593
Varamedlemmer:  
Per Kristen Løkås (Fast medlem ut 2025)Sankthanshågen 12, 8215 Valnesfjord959 38 593
1. Jan Åke AndersenBlålyngveien 31, 8209 Fauske900 30 567
2. Morten OlsenHauanvn. 13, 8209 Fauske977 06 233
3. Lise JensenFuruveien 5, 8209 Fauske416 91 380
4. Gert Henning HanssenHeggveien 11, 8209 Fauske905 30 795
5. Martin André MartinsenMoen 71, 8211 Fauske951 52 635
6. Kristin SetsåSkjerstadfjordvn. 54, 8214 Fauske419 00 249
7. Asbjørn HjemåsSjøgata 76, 8200 Fauske951 89 617
8. Lasse Christian KarlsenSjåheiveien 47, 8209 Fauske994 21 490
9. Ida Kristine OlsenVesterveien 9, 8200 Fauske917 08 191
10. Hege E. L. Skoglund (Vara ut 2025)Gryttingveien 41, 8209 Fauske951 24 368

 

Industri- og næringspartiet:

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Leif Bjørnar AlpøyStrømsnessletta 15, 8215 Valnesfjord958 28 186
Varamedlemmer:  
1. Thomas HaugbergAsalveien 15, 8209 Fauske971 48 482
2. Elina Maria WinnbergHeggveien 13, 8209 Fauske917 92 703
3. Fredrik SørensenLiaveien 4A, 8210 Fauske952 37 337
4. Jan-Marius OlsenTortenliveien 35B, 8218 Fauske413 79 012

 

Rødt:

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Anne Helene GoddingLeitebakken 22, 8200 Fauske995 97 571
Varamedlemmer:  
1. Kjetil SørbottenBringslivn. 83, 8215 Valnesfjord928 66 874
2. Carina Svemo StoklandDjupdalsveien 17, 8218 Fauske472 55 119
3. Maiken K. Åseng BrekkeDalmoveien 23, 8215 Valnesfjord905 24 306
4. Cecilie Hagenes ThorsenNesveien 27, 8215 Valnesfjord91869518

 

Senterpartiet:

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Marlen Rendall BergSkjerstadfjordvn. 36, 8214 Fauske993 22 633
2. Karl Gunnar StrømYtter-Leivset 22, 8211 Fauske917 20 470
3. Richard Furnes SkagenNesvn. 17, 8215 Valnesfjord917 50 209
4. Øystein GangstøVollgata 10, 8200 Fauske991 61 614
Varamedlemmer:  
1. Veronika I. OrmåsenKjerrvn. 6, 8200 Fauske952 90 399
2. Hannelise DahlHoltanveien 367, 8219 Fauske912 47 542
3. Svein Roger BådsvikBådsvikveien 7, 8211 Fauske900 60 825
4. Jan Ole ØverlandNesvn. 19, 8215 Valnesfjord934 21 006
5. Bjørnar SveliTverråveien 53, 8218 Fauske971 71 896
6. Steinar Asp OrmåsenKjerrvn. 6, 8200 Fauske915 49 099
7. Trine RølvågTverråveien 53, 8218 Fauske483 37 882

 

Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Maria Helena TorkilsengVollgata 38A, 8200 Fauske944 79 740
2. Ole Tobias OrvinYtter-Leivset 26, 8211 Fauske977 46 492
3. Maria PielAspveien 24, 8209 Fauske996 93 182
Varamedlemmer:  
1. Tor-William B. PaascheNedre Tortenli 31, 8218 Fauske934 63 231
2. Anne F. StenhammerGeitbergvn. 16, 8200 Fauske957 07 167
3. Andrea BauerTrivselsvn. 210, 8215 Valnesfjord473 83 860
4. Irene AndreassenFurulia 18, 8209 Fauske922 09 980
5. Jan Normann NilsenErikstadveien 70E, 8206 Fauske412 58 048
6. Trine Johanne AndalMoen 9, 8211 Fauske917 50 826

 

Formannskap

Formannskapet har følgende arbeidsoppgaver:

 • Partsammensatt utvalg
 • Økonomiplan
 • Årsbudsjett
 • Årsregnskap
 • Skattevedtak
 • Årsberetning
 • Kommuneplan
 • Bevillinger
 • Næringssaker
 • Sosialtjeneste
 • Helsetjeneste
 • Omsorgstjeneste
 • Barnehage
 • Skoler/SFO
 • Ungdomsarbeid
 • Kultur
 • Flyktninger

 

Som medlemmer av formannskapet for perioden 2023 – 2027 ble følgende valgt:

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Marlen Rendall Berg  (ordfører) (SP) Skjerstadfjordvn. 36, 8214 Fauske993 22 633
2. Nils-Christian Steinbakk   (varaordfører) (AP)Postboks 451, 8201 Fauske915 41 879
3. Dina Ferstad Skoglund (AP)Møllnvn. 5, 8206 Fauske954 38 998
4. Maria Torkilseng (SV)Vollgata 38A, 8200 Fauske944 79 740
5. Truls Aanstad (H)Furulia 9, 8209 Fauske915 40 904
6. Gisela Hansen Gulstad (H)Nyvn. 12, 8200 Fauske402 49 135
7. Michael Sagnes (FRP)Reitanvn. 9A, 8210 Fauske922 15 328

 

Som varamedlemmer til formannskapet for perioden 2023 – 2027 ble følgende valgt:

For repr. 1  (SP):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Karl Gunnar Strøm (SP)Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske917 20 470
2. Richard Furnes Skagen (SP)Nesvn. 17, 8215 Valnesfjord917 50 209
3. Øystein Gangstø (SP)Vollgata 10, 8200 Fauske991 61 614

 

For repr. 2 - 3 (AP):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Vegard Setså (AP)Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma957 30 210
2. Embla Sofie K. Sørensen (AP)Måkevn. 12, 8207 Fauske911 04 453
3. Mona Iren Wiik (AP)Helskogvn. 6, 8215 Valnesfjord917 78 169
4. Elisabeth Sollihaug (AP)Aspvn. 17, 8209 Fauske905 73 600

 

For repr. 4 (SV, R):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Ole Tobias Orvin (SV)Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske977 46 492
2. Maria Piel (SV)Aspvn. 24, 8209 Fauske996 93 182
3. Anne Helene Godding (R)Leitebakken 22, 8200 Fauske995 97 571

 

For repr. 5 -6  (H):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Marianne Tverå (H)Kvitlyngvn. 42, 8209 Fauske916 80 540
2. Siv Anita Johnsen Brekke (H)Kleivmyra 29, 8200 Fauske 917 15 179
3. Turid Johansen Willumstad (H)Storgaten 103, 8200 Fauske472 75 894
4. Tore Eivind Rørnes (H)Solvollvn. 9C, 8206 Fauske950 60 912

 

For repr. 7 (FRP):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Kassandra Eleni B. Petsa (FRP)Bringebærvn. 6B, 8209 Fauske984 60 927
2. Kenneth Svendsen (FRP)Nedre Tortenli 23, 8218 Fauske481 30 653

Plan-, utvikling og klimautvalg

Plan- og utviklingsutvalget har følgende arbeidsomårder:

 • Utvikling
 • Reguleringsplaner
 • Miljøvern
 • Naturvern
 • Utbyggingsoppgaver
 • Klager byggesaker
 • Jordlovsaker
 • Konsesjon

 

Som medlemmer av plan, utvikling og klimautvalget for perioden 2023 – 2027 ble følgende valgt:

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Vegard Setså (AP) (leder)Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma957 30 210
2. Maria Piel (SV)Aspvn. 24, 8209 Fauske996 93 182
3. Karl Gunnar Strøm (SP) (nestleder)Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske917 20 470
4. Tore Eivind Rørnes (H)Solvollvn. 9C, 8206 Fauske950 60 912
5. Kenneth Svendsen (FRP)Nedre Tortenli 23, 8218 Fauske 481 30 653

 

Som varamedlemmer av plan, utvikling og klimautvalget for perioden 2023 – 2027 ble følgende valgt:

For medlem 1- 2 (AP, SV):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Elisabeth Sollihaug (AP)Aspvn. 17, 8209 Fauske905 73 600
2. Bjørn Viggo Berg (AP)Løvlia 3, 8215 Valnesfjord909 19 010
3. Renée Fossum (SV)Bringslivn. 78, 8215 Valnesfjord941 66 255
4. John Harald Løkås (AP)Løkås 5, 8215 Valnesfjord909 46 083

 

For medlem 3 (SP):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Trine Rølvåg (SP)Tverråvn. 53, 8218 Fauske483 37 882
2. Richard Furnes Skagen (SP)Nesvn. 17, 8215 Valnesfjord917 50 209
3. Kirsti Ellingsen (SP)Leivsetvn. 9, 8211 Fauske917 74 073

 

For medlem 4 (H):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Morten Olsen (H)Hauanvn. 13, 8209 Fauske977 06 233
2. Marianne Tverå (H)Kvitlyngvn. 42, 8209 Fauske916 80 540
3. Lise Jensen (H)Furuvn. 5, 8209 Fauske416 91 380

 

For medlem 5 (FRP):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Sophia Stemland (FRP)Nermovn. 5, 8206 Fauske992 58 522
2. Michael Sagnes (FRP)Reitanvn. 9A, 8210 Fauske922 15 328
3. Kassandra Petsa (FRP)Bringebærvn. 6B, 8209 Fauske984 60 927

 

Velferdsutvalg

Som medlemmer av velferdsutvalget for perioden 2023 – 2027 ble følgende valgt:

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Ole Tobias Orvin (SV) (leder)Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske977 46 492
2. Mona Iren Wiik (AP) (nestleder)Helskogvn. 6, 8215 Valnesfjord917 78 169
3. Øystein Gangstø (SP)Vollgata 10, 8200 Fauske991 61 614
4. Siv Anita Johnsen Brekke (H)Kleiva 29, 8200 Fauske917 15 179
5. Sophia Stemland (FRP)Noremovn. 5, 8206 Fauske992 58 522

Som varamedlemmer av velferdsutvalget for perioden 2023 – 2027 ble følgende valgt:

For medlem 1- 2 (AP, SV):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Embla Sofie K. Sørensen (AP)Måkevn. 12, 8207 Fauske911 04 453
2. Dina Ferstad Skoglund (AP)Møllnvn. 5, 8206 Fauske954 38 998
3. Wiggo Lund (AP)Glastunes 7B, 8230 Sulitejlma952 42 205
4. Maria Piel (SV)Aspvn. 24, 8209 Fauske996 93 182

 

For medlem 3 (SP):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Veronika Ormåsen (SP)Kjerrvn. 6, 8200 Fauske952 90 399
2. Sandra Rendall Berg (SP)Frydenlund 3, 8214 Fauske905 98 592
3. Steinar Ormåsen (SP)Kjerrvn. 6, 8200 Fauske915 49 099

 

For medlem 4- 5 (H, FRP):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Turid Johansen Willumstad (H)Storgaten 103, 8200 Fauske472 75 894
2. Lars Helge Kristensen (FRP)Nermovn. 5, 8206 Fauske995 73 282
3. Jan Åke Andersen (H)Blålyngvn. 31, 8209 Fauske900 30 567
4. Anne Helen Rudi Nilsen (FRP)Moselyngvn. 9, 8209 Fauske906 70 482

 

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret for å drive kontroll og tilsyn med forvaltningen. Utvalget er et av få kommunale utvalg som er lovpålagt. Kontroll og tilsyn er viktig for å oppnå tillit hos kommunens innbyggere og samarbeidspartnere.
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i samsvar med gjeldende lover og regler, og kommunale planer og vedtak. Utvalget skal ha innsyn i og føre tilsyn med hvordan administrasjonen løser sine oppgaver.
 
Kommunens virksomhet kontrolleres ved at det gjennomføres
·         regnskapsrevisjon
·         forvaltningsrevisjon
·         selskapskontroll
 
På samme måte som for andre folkevalgte er de som sitter i kontrollutvalget på jobb for innbyggerne sine for at kommunen skal bli best mulig. Vi har tatt opp saker etter innspill fra kommunens innbyggere, og det vil vi fortsette med. Har du spørsmål eller innspill så ta kontakt med
·         Kontrollutvalgets leder Per-Kristen Løkås: tlf 959 38 593, e-post: per-kristen.lokas@sbnett.no
·         Eller kontrollutvalgets sekretariat ved Lars Hansen: tlf 470 37 452, e-post post@sekretariatet.no. Sekretariatets adresse er Salten kontrollutvalgservice, Postboks 54, 8138 Inndyr.
 
Du vil finne informasjon om kontrollutvalget på Salten kontrollutvalgsservices hjemmeside.

 

Som medlemmer til kontrollutvalget for perioden 2023 – 2027 ble følgende valgt:

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Per Kristen Løkås (H) (leder)Sankthanshågen 12, 8215 Valnesfjord959 38 593
2. Marit Stemland (FRP)Trivselsvn. 161, 8215 Valnesfjord414 75 134
3. Audun Dahl (SP) (nestleder)Holtanvn. 367, 82189 Fauske902 38 932
4. Kathrine Moan Larsen (AP)Charlotta 59A, 8230 Sulitjelma482 50 529
5. Remi Andre Pedersen (AP)Ørnflogvn. 7, 8230 Sulitjelma932 31 772

 

Som varamedlemmer til kontrollutvalget for perioden 2023 – 2027 ble følgende valgt:

For medlem 1 (H):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Leif Alpøy (INP)Strømsnessletta 15, 8215 Valnesfjord958 28 186
2. Gert Hanssen (H)Heggvn. 11, 8209 Fauske905 30 795
3. Kristin Setså (H)Skjerstadfjordvn. 54, 8214 Fauske419 00 249

 

For medlem 2 (FRP):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Bjørgulf Nymo (FRP)Storgaten 12A, 8200 Fauske907 63 931
2. Geir Sandbakk (FRP)Skogvn. 5, 8200 Fauske481 56 664
3. Per Helge Nygaard (FRP)Saltdalsvn. 28, 8211 Fauske906 48 589

 

For medlem 3 (SP):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Svein Roger Bådsvik (SP)Bådsvikvn. 7, 8211 Fauske900 60 825
2. Odd Hasselberg (SP)Holtanvn. 673, 8219 Fauske918 04 687
3. Jostein Hunstad (SP)Tverråvn. 97, 8218 Fauske977 06 207

 

For medlem 4 - 5 (AP, SV):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Lasse Gausen Dahl (SV)Kopparvn. 4, 8208 Fauske952 52 616
2. Jørn Stene (AP)Bringslivn. 71, 8215 Valnesfjord900 95 805
3. Victoria Andal (AP)Sjønståvn. 8A, 8208 Fauske941 68 159
4. Trine Andal (SV)Moen 9, 8211 Fauske917 50 826

 

 

Ungdomsråd

Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen. 

Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen eller fylket og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.

 

Fauske ungdomsråd 2022/2023

 

Vetle Furuli, lederFauske videregående skoleeltev1407@gmail.com47 60 06 98
Peter A. Mosti, nestlederVestmyra skolePeteraardalmosti@gmail.com41 49 70 94
Leah Victoria Eide, sekretærFauske ungdomsklubbleahvictoriaeide@gmail.com48 12 57 43
Yvonne BjørnmyrFauske videregående skolebjornmyry@gmail.com47 67 63 20
Amalie Ness Byberg Fauske videregående skoleAmabyb11@vgs.nfk.no 99 36 06 94
André ReinholdtsenFauske ungdomsklubbAndrereinholdtsen0807@gmail.com91 34 51 09
Andrea HansenVestmyra skoleAndrea.arntzen.hansen@gmail.com94 89 80 03
Håkon Linde KarlsenVestmyra skoleHakon.linde@elev.fauske.kommune.no92 25 15 34
Eira RøkkumValnesfjord skoleeiraeliina@icloud.com40 08 80 26
Katharina Grotnes-JohansenValnesfjord ungdomsklubbkatgro08@gmail.com93 88 15 93
Arseni MahankovSulitjelma skolearseni.mahankov@elev.fauske.kommune.no94 14 07 62
Matea SetsåSulitjelma ungdomsklubbmatea.setsa@elev.fauske.kommune.no96 04 62 99

Eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ som skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune.

Leder: Jørgen Kampli

Nestleder: Torny Pedersen

 

Som eldreråd for perioden 2023 – 2027 ble følgende valgt:

 

Fra Fauske nærmiljøutvalg

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
Torny PedersenKirkevn. 13 M, 8207 Fauske930 63 640
Varamedlemmer:  
Finn MoanLinerlevn. 1, 8207 Fauske472 92 247

 

 

Fra Fauske Demensforening

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
Lene GulstadHansbakken 3C, 8206 Fauske986 73 872
Varamedlemmer:  
Nina Tande HansenHansbakken 1D, 8206 Fauske975 29 296

 

 

Fra Sulitjelma Pensjonistforening

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
Jørgen Julius KampliÅsgårdvn. 47, 8219 Fauske913 49 475
Varamedlemmer:  
Gunvor E. JohansenGlatunes 13B, 8230 Sulitjelma917 84 497

 

 

Fra Valnesfjord nærmiljøutvalg

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
Per Anbjørn AstadLøvlia 1, 8215 Valnesfjord997 44 680
Varamedlemmer:  
Liv Haugset NymoÅsvn. 8, 8215 Valnesfjord478 42 974

 

 

Fra formannskapet

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
Nils-Christian SteinbakkPostboks 451, 821 Fauske915 41 879
Varamedlemmer:  
Dina Ferstad SkoglundMøllnvn. 5, 8206 Fauske954 38 998

 

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner. 

Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Fauske kommunale råd for funksjonshemmede ble opprettet av Fauske kommunestyre den 19.mars 1992. Rådet består pt. av 7 medlemmer. Det avholdes ca. 4 møter pr. år.

 For inneværende valgperiode er følgende brukerorganisasjoner representert:

·       HLF Indre Salten

·       Foreningen for handikappede barn       

·       Nordland Autismeforening    

 

I tillegg er 2 repr. politisk valgt, en fra administrasjonen og en fra ungdomsrådet.

 

Bufdir's veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse: https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/

 Leder: Veronika Ormåsen

 Nestleder: Tor-Erik Pedersen

 Sekretariatet v/Lena Sagnes er lagt til Arkiv.

 Boks 93 8201 Fauske. Tlf. 468 80 471 e-post: lena.sagnes@fauske.kommune.no

 

Som medlemmer av kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2023 – 2027 ble følgende valgt:

Medlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Veronika Ormåsen (SP)Kjerrvn. 6, 8200 Fauske952 90 399
2. Jan Åke Andersen (H)Blålyngvn. 31, 8209 Fauske900 30 567
3. Line Kristiansen (HLF Indre Salten)Liavn. 14, 8210 Fauske948 01 500
4. André Reinholdtsen (Ungdomsrådet)Erikstadvn. 70F, 8206 Fauske913 45 109
5. Tor-Erik Pedersen (Foreningen for handikappede barn)Moltebærvn. 13, 8209 Fauske488 85 455
6. Tove Mette Mæland (Nordland Autismeforening)Vikavn. 23A, 8200 Fauske971 46 212
7.   

 

Som varamedlemmer av kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2023 – 2027 ble følgende valgt:

For medlem 1 og 2 (politisk):

Varamedlemmer:Postadresse:Telefonnummer:
1. Elisabeth Sollihaug (AP)Aspvn. 17, 8209 Fauske905 73 600
2. Turid J. Willumstad (H)Storgaten 103, 8200 Fauske472 75 894

 

Rådet fokuserer først og fremst på økt tilgjengelighet for alle og ønsker å ta opp aktuelle og lokale saker. Det ønskes samarbeid med brukergrupper og innspill fra innbyggerne.

 

Generelt om Rådet for funksjonshemmede:

Vil du vite mer om deres arbeid, gå til nasjonal lenke: Rådet for funksjonshemmede

 

Årlig temamøte: Rådet arrangerer hver høst et åpent temamøte med brukergrupper og interesserte. Deltakelsen er avhengig av tema.

 

 

Marmorprisen for økt tilgjengelighet:

Marmorprisen deles ut til foreninger, lag, foretak eller enkeltpersoner som har gjort en innsats for å bedre tilgjengeligheten eller livskvaliteten for funksjonshemmede i kommunen.

Rådet ber om at tips fra innbyggerne om mulige kandidater sendes sekretær.

 

 

Se også SAFO: Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Se også FFO: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

Brukerutvalg for institusjon- og hjemmeboende

Et organ for samarbeid og rådgivning om helse- og omsorgstjenester mellom ulike brukergrupper og brukerorganisasjoner, og enheten. Brukerutvalget håndterer brukermedvirkning på tjenestenivå, og har fokus på utforming og kvalitetssikring av tjenestene innen sitt virkeområde.

Brukerutvalget kan ta opp et hvert tema, unntatt er individsaker (tjenestetilbud til enkeltpersoner og personalsaker), til diskusjon og gi råd om:

 •  Kriterier for god kvalitet ved enheten (organisering, tjenestetilbud, personale, kompetanse, brukermedvirkning, utviklingsarbeid, etc.).
 •  Disponering av enhetens ressurser (personale, utstyr, bygninger, etc.). 
 •  Brukerutvalg knyttet til tjenester på enhetsnivå
 •  Brukerutvalg knyttet til tjenester 
 •  Åpningstider og/eller besøkstider. 
 •  Dagsaktuelle temaer - i enhet, nærmiljøet eller kommunen.

Brukermedvirkning er en forutsetning for å kunne yte gode tjenester. Lovverket gir den enkelte bruker betydelig rettigheter til innflytelse på tjenester som hun/han mottar. Brukerutvalget er ikke et lovpålagt organ, men vil kunne være et supplement som bidrar til å styrke både dialog og innflytelse ifht brukerne som gruppe. Spesielt er dette viktig der brukergruppene har begrenset mulighet til å ivareta sine interesser pga funksjonshemming og sykdom. Ved å involvere både brukerorganisasjoner, ansatte fagpersoner, politikere og den administrative ledelsen i brukerutvalgene, legges det til rette for et samspill der avklaringer av forventinger og tilpasninger skjer på bakgrunn av de ulike partenes unike kompetanse.

Fauske har et brukerutvalg for institusjon og et brukerutvalg for hjemmeboende. Utvalgene har valgt å samarbeide  og har møtene sine sammen, noe som er til det beste for både brukerutvalgene og administrasjonen. Det avholdes møter mellom brukerutvalg og administrasjon 4 ganger per år og brukerutvalget ønsker gjerne innspill fra Fauske innbyggere om det saker de skal bringe inn i disse møtene.

Representanter i brukerutvalg for institusjon- og hjemmeboende:

Leder Tone Helin

Nestleder og sekretær Veronica Ormåsen

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Hans Erik Reinvik

Enhetsleder heldøgns omsorg Therese Eriksen

Politisk representant (H) Siv Anita Johnsen Brekke, vara Turid Willumstad

Politisk representant (Ap) Mona Wiik, vara Veronica Ormåsen

Pårørenderepresentant Helsetunet 1 Rachel Furnes

Pårørenderepresentant Helsetunet 2 Tone Helin

Pårørenderepresentant Helsetunet 2 Britt Eva Strand

Pårørenderepresentant for hjemmeboende Veronica Ormåsen

Ansatterepresentant for hjemmeboende Eirin Stensland

Ansatterepresentant for institusjon Silje Christin Jacobsen

ni mennesker står oppstilt på rekke
F.v. Hans Erik Reinvik enhetsleder hjemmebaserte tjenester, Siv Anita Johnsen Brekke politisk representant (H), Rachel Furnes pårørenderepresentant Helsetunet 1, Tone Helin pårørenderepresentant Helsetunet 2, Turid Willumstad vara for Siv Anita Johnsen Brekke, Eirin Stensland ansatterepresentant for hjemmeboende, Therese Eriksen enhetsleder heldøgns omsorg, Mona Wiik politisk representant (Ap), Veronica Ormåsen pårørenderepresentant for hjemmeboende og vara for Mona Wiik. Ikke tilstede: Silje Christin Jacobsen ansatterepresentant for institusjon og Britt Eva Strand pårørenderepresentant Helsetunet 2

Politiråd

Politirådet er et samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi. Det avholdes minimum to møter pr år.

Politirådets formål er å skape trygghet for alle innbyggere i kommunen. Det skal være et godt oppvekstmiljø for barn og unge, og kriminalitet og rusmisbruk skal forebygges.

Politirådet skal

 • sørge for sikkerhet og trygghet for innbyggerne i kommunen
 • forebygge kriminalitet blant barn og unge
 • forebygge voldelig ekstremisme
 • forebygge vold i nære relasjoner

 

I 2021 har kommunens politiråd følgende deltakere: 

 • Ordfører Marlen Rendall Berg
 • Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg
 • Lensmann Ronny Borge
 • Politikontakt Ari Tollånes
 • Folkehelserådgiver Lena Holmstrøm (sekretær)