Kommunestyre

Arbeiderpartiet:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Hilde Johanne Dybwad

Reitanvn. 5, 8210 Fauske

476 06 242

2. Trine Nordvik Løkås

Løkås 5, 8215 Valnesfjord

992 33 246

3. Wiggo Lund

Glastunes 7 B, 8230 Sulitjelma

952 42 205

4. Geir Mosti

Hansbakken15, 8206 Fauske

950 28 476

5. Embla Sofie K. Sørensen

Måkevn. 12, 8207 Fauske

911 04 453

6. Nils-Christian Steinbakk

Postboks 451, 8201 Fauske

915 41 879

7. Kathrine Moan Larsen

Charlotta 59A, 8230 Sulitjelma

482 50 529

8. Elisabeth Sollihaug

Aspvn. 17, 8209 Fauske

905 73 600

9. Vegard Setså

Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma

957 30 210

Varamedlemmer (For 1-5):

 

 

1. Gisela Hansen Gulstad (H)

Nyvn. 12, 8200 Fauske

402 49 135

2. Andreas Vestvann Johnsen

Bratthaugen 31A, 8210 Fauske

976 84 613

3. John-Harald Løkås

Løkås 5, 8215 Valnesfjord

909 46 083

4. Erik Nordtømme Lund

Ørnflogvn. 6, 8230 Sulitjelma

900 29 068

5. Bjørn Viggo Berg

Løvlia 3, 8215 Valnesfjord

909 19 010

6. Aleksander Andal Løkås

Ørnflogvn. 4, 8230 Sulitjelma

917 59 354

7. Gunn Lisbeth Pedersen

Bratthaugen 31A, 8210 Fauske

915 53 736

8. Victoria Elisabeth Andal

Furulund 39 C, 8230 Sulitjelma

941 68 159

Varamedlemmer (For 6-9):

 

 

1. Kjetil Sørbotten (R)

Bringslivn. 83, 8215 Valnesfjord

928 66 874

2. Amalie Moan Larsen

Haugvn. 8, 8210 Fauske

905 24 009

3. Steffen I. Valla (UAVH)

Myrvn. 6, 8230 Sulitjelma

483 66 768

4. Sverre Hagen

Linerlevn. 16, 8207 Fauske

911 20 677

5. Kjell Erik Haldorsen (UAVH)

Rishammeren 26, 8230 Sulitjelma

907 48 006

6. Kristen Jakobsen (UAVH)

Kleivbakken 12, 8200 Fauske

482 63 781

7. Tom H. Midtsund (UAVH)

Myrvn. 10 B, 8206 Fauske

 

 

Fremskrittspartiet:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Kassandra E. B. Petsa

Bringebærvn. 6B, 8209 Fauske

984 60 927

2. Leif Johan Lindstrøm (H)

Valnesfjordvn. 304, 8215 Valnesfjord

400 32 000

3. Stian Stenberg

Heia 29B, 8210 Fauske

951 74 391

Varamedlemmer:

 

 

1. Michael Sagnes

Reitanvn. 9 A, 8210 Fauske

922 15 328

2. Marit Stemland

Trivselsvn. 161, 8215 Valnesfjord

414 75 134

3. Lasse Wangen

Langvassvn. 14, 8230 Sulitjelma

413 44 234

4. Tor-Harry Bjørnstad

Trivselsvn. 260, 8215 Valnesfjord

976 33 249

5. Ivan Andre Danielsen

Holtanvn. 369, 8219 Fauske

 

6. Tore Paul Stemland

Trivselsvn.  161, 8215 Valnesfjord

414 75 135

 

Høyre:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Ronny Borge

Kirkeveien 43B, 8207 Fauske

971 12 595

2. Ketil Skår

Lundvn. 67, 8206 Fauske

901 48 468

3. Siv Anita Johnsen Brekke

Kleiva 29, 8200 Fauske

917 15 179

4. Christian Bringsli

Solvollvn. 1, 8206 Fauske

479 77 872

5. Marianne Tverå

Kvitlyngvn. 42, 8209 Fauske

916 80 540

Varamedlemmer:

 

 

1. Ari Christian Tollånes

Lundvn. 115, 8206 Fauske

901 68 001

2. Dan Håkon Kjerpeseth

Nedre Hauanvei 7 A, 8209 Fauske

907 99 428

3. Per Kristen Løkås

Sankthanshågen 12, 8215 Valnesfjord

959 38 593

4. Kristin Setså

Skjerstadfjordvn. 54, 8214 Fauske

419 00 249

5. Asbjørn Hjemås

Sjøgata 76, 8200 Fauske

951 89 617

6. Siv Anita Værnes

Holtanvn. 411, 8219 Fauske

975 76 222

7. Sylvi E. Henriksen

Rognvn. 5, 8209 Fauske

414 23 752

8. Hege E. L. Skoglund

Gryttingvn. 41, 8209 Fauske

951 24 368

 

Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Ingelin Noresjø

Greplyngvn. 11, 8209 Fauske

957 63 866

Varamedlemmer:

 

 

1. Audun Krarup Jonassen (UAVH)

Aspvn. 7, 8209 Fauske

917 58 003

2. Ole Ragnar Norheim Jenssen

Hauklandvn. 7, 8215 Valnesfjord

992 69 632

3. Ester K. Wollbakk

Haubakken 6, 8209 Fauske

416 51 470

4. Gunnar Bråthen

Vikaveien 47, 8200 Fauske

480 00 262

 

Rødt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Per-Gunnar Kung Skotåm

Simonsborgbk. 12A, 8230 Sulitjelma

952 31 129

2. Anne Helene Godding

Leitebakken 22, 8200 Fauske

995 97 571

Varamedlemmer:

 

 

1. Einar Thomassen

Ternevn. 8, 8207 Fauske

414 75 163

2. Kjell Lund Olsen

Sjeidehusbakken 57 B, 8230 Sulitjelma 481 04 012

3. Håvar Olsen

Myrvn. 23, 8230 Sulitjelma 934 04 780

4. Peter-Heinz Karl Bragvin

Glastunes 63A, 8230 Sulitjelma 915 72 128

5. Silje Tettli Larsen

Bjørnmoveien 3, 8207 Fauske 917 08 477

 

Senterpartiet:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Marlen Rendall Berg

Skjerstadfjordvn. 36, 8214 Fauske

993 22 633

2. Karl Gunnar Strøm

Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske

917 20 470

3. Audun Dahl

Holtanvn. 367, 8219 Fauske

902 38 932

4. Øystein Gangstø

Vollgata 10, 8200 Fauske

991 61 614

5. Richard Furnes Skagen

Nesvn. 17, 8215 Valnesfjord

917 50 209

Varamedlemmer:

 

 

1. Veronika I. Ormåsen

Kjerrvn. 6, 8200 Fauske

952 90 399

2. Kim Børge Johansen

Sjyvn. 2, 8215 Valnesfjord

913 43 718

3. Magne Engan

Hageneshaugen 24, 8215 Valnesfjord

412 84 110

4. Odd Hasselberg

Holtanvn. 673, 8219 Fauske

918 04 687

5. Sandra Rendall Berg

Frydenlund 5, 8214 Fauske

905 98 592

6. Jan Ole Øverland

Nesvn. 19, 8215 Valnesfjord

934 21 006

7. Steinar Asp Ormåsen

Kjerrvn. 6, 8200 Fauske

915 49 099

8. Carolin Beate Dille

Stemlandvn. 4, 8215 Valnesfjord

476 56 744

 

Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Anne Stenhammer

Geitbergvn. 16, 8200 Fauske

957 07 167

1. Ole Tobias Orvin

Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske

977 46 492

Varamedlemmer:

 

 

1. Tor-William B. Paasche

Nedre Tortenli 31, 8218 Fauske

934 63 231

2. Tuva-Kristin Furehaug

Sjåheivn. 50, 8209 Fauske

905 75 551

3. Anders Karlsen Dahl

Kopparvn. 4, 8208 Fauske

900 35 153

4. Andrea Bauer

Trivselsvn. 210, 8215 Valnesfjord

473 83 860

5. Arnt-Håkon Nordkil

Lyngvn. 26, 8209 Fauske

951 37 091

 

Formannskap

Formannskapet har følgende arbeidsoppgaver:

 • Partsammensatt utvalg
 • Økonomiplan
 • Årsbudsjett
 • Årsregnskap
 • Skattevedtak
 • Årsberetning
 • Kommuneplan
 • Bevillinger
 • Næringssaker
 • Sosialtjeneste
 • Helsetjeneste
 • Omsorgstjeneste
 • Barnehage
 • Skoler/SFO
 • Ungdomsarbeid
 • Kultur
 • Flyktninger

 

Som medlemmer av formannskapet for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Marlen Rendall Berg  (ordfører) (SP)

Skjerstadfjordvn. 36, 8214 Fauske

993 22 633

2. Karl Gunnar Strøm (SP)

Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske

917 20 470

3. Ronny Borge (H)

Kirkevn. 43B, 8207 Fauske

971 12 595

4. Kassandra E. B. Petsa (FRP)

Bringebærvn. 6B, 8209 Fauske

984 60 927

5. Ingelin Noresjø (KRF)

Greplyngvn. 11, 8209  Fauske

957 63 866

6. Hilde Johanne Dybwad (AP)

Reitanvn. 5, 8210 Fauske

476 06 242

7. Kathrine Moan Larsen (AP)

Charlotta 59A, 8230 Sulitjelma

482 50 529

8. Nils-Christian Steinbakk (AP)

Postboks 451, 8201 Fauske

915 41 879

9. Per-Gunnar Kung Skotåm (R)

Simonsborgbk.12A, 8230 Sulitjelma

952 31 129

 

Som varamedlemmer til formannskapet for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

For repr. 1 – 3 og 5 (H, KRF, SP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Ketil Hugo Skår (H)

Lundvn. 67, 8206 Fauske

90 14 84 68

2. Audun Dahl (SP)

Holtanvn. 367, 8219 Fauske

902 38 932

3. Marianne Tverå (H)

Kvitlyngvn. 42, 8209 Fauske

916 80 540

4. Øystein Gangstø (SP)

Vollgata 10, 8200 Fauske

991 61 614

5. Christian Bringsli (H)

Solvollvn. 1, 8206 Fauske

479 77 872

 

For repr. 4 (FRP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Leif Johan Lindstrøm (H) 

Valnesfjordvn. 304, 8215 Valnesfjord

400 32 000

2. Stian Stenberg (FRP)

Heia 29B, 8210 Fauske

951 74 391

       

 

For repr. 6 - 8 (AP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Trine Nordvik Løkås (AP)

Løkås 5, 8215 Valnesfjord

992 33 246

2. Wiggo Lund (AP)

Glastunes 7 B, 8230 Sullitjelma

952 42 205

3. Vegard Setså (AP)

Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma

957 30 210

4. Elisabeth Sollihaug (AP)

Aspvn. 17, 8209 Fauske

905 73 600

5. Embla Sofie K. Sørensen

Måkeveien 12, 8207 Fauske

911 04 453

 

For repr. 9 (R, SV):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Anne Stenhammer (SV)

Geitbergvn. 16, 8200 Fauske

957 07 167

2. Anne Helene Godding (R)

Leitebakken 22, 8200 Fauske

995 97 571

3. Ole Tobias Orvin (SV)

Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske

977 46 492

 

Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget har følgende arbeidsomårder:

 • Utvikling
 • Reguleringsplaner
 • Miljøvern
 • Naturvern
 • Utbyggingsoppgaver
 • Klager byggesaker
 • Jordlovsaker
 • Konsesjon

 

Som medlemmer av plan – og utviklingsutvalget for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Ketil Skår (H) (leder)

Lundvn. 67, 8206 Fauske

901 48 468

2. Leif Johan Lindstrøm (H) (nestleder)

Valnesfjordvn. 304, 8215 Valnesfjord

400 32 000

3. Kirsti Ellingsen (SP)

Leivsetvn. 9, 8211 Fauske

917 74 073

4. Vegard Setså (AP)

Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma

957 30 210

5. Elisabeth Sollihaug (AP)

Aspvn. 17, 8209 Fauske

905 73 600

 

Som varamedlemmer av plan – og utviklingsutvalget for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

For medlem 1- 3 (FRP, H, KRF, SP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Ole Ragnar Norheim Jenssen (KRF)

Hauklandsveien 7, 8215 Valnesfjord

992 69 632

2. Karl Gunnar Strøm (SP)

Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske

917 20 470

3. Dan Håkon Kjerpeseth (H)

Nedre Hauanvei 7 A, 8209 Fauske

907 99 428

4. Stian Stenberg (FRP)

Heia 29B, 8210 Fauske

951 74 391

5. Siv Anita Værnes (H)

Holtanvn. 411, 8219 Fauske

975 76 222

 

For medlem 4 – 5 (AP, R, SV):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Kjetil Sørbotten (R)

Bringslivn. 83, 8215 Valnesfjord

928 66 874

2. Einar Thomassen (R)

Ternevn. 8, 8207 Fauske

414 75 163

3. Anne F. Stenhammer (SV)

Geitbergvn. 16, 8200 Fauske

977 46 492

4. Asle Kristensen (AP)

Trostvn. 5 B, 8207 Fauske

950 44 308

 

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret for å drive kontroll og tilsyn med forvaltningen. Utvalget er et av få kommunale utvalg som er lovpålagt. Kontroll og tilsyn er viktig for å oppnå tillit hos kommunens innbyggere og samarbeidspartnere.
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i samsvar med gjeldende lover og regler, og kommunale planer og vedtak. Utvalget skal ha innsyn i og føre tilsyn med hvordan administrasjonen løser sine oppgaver.
 
Kommunens virksomhet kontrolleres ved at det gjennomføres
·         regnskapsrevisjon
·         forvaltningsrevisjon
·         selskapskontroll
 
På samme måte som for andre folkevalgte er de som sitter i kontrollutvalget på jobb for innbyggerne sine for at kommunen skal bli best mulig. Vi har tatt opp saker etter innspill fra kommunens innbyggere, og det vil vi fortsette med. Har du spørsmål eller innspill så ta kontakt med
·         Kontrollutvalgets leder Jørn Stene: tlf 900 95 805, e-post: stenej@online.no
·         Eller kontrollutvalgets sekretariat ved Lars Hansen: tlf 470 37 452, e-post post@sekretariatet.no. Sekretariatets adresse er Salten kontrollutvalgservice, Postboks 54, 8138 Inndyr.
 
Du vil finne informasjon om kontrollutvalget på Salten kontrollutvalgsservices hjemmeside.

 

Som medlemmer til kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Kristin Setså (H)

Skjerstadfjordvn. 54, 8214 Fauske

419 00 249

2. Gunnar Bråthen (KRF)

Vikavn. 47, 8200 Fauske

480 00 262

3. Richard Skagen (SP)

Nesvn. 17, 8215 Valnesfjord

917 50 209

4. Jørn Ivar Stene (AP) (leder)

Bringslivn. 71, 8215 Valnesfjord

900 95 805

5. Gisela Hansen Gulstad (H) (nestleder)

Nyvn. 12, 8200 Fauske

402 49 135

 

Som varamedlemmer til kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

For medlem 1 – 3 (FRP, H, KRF, SP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Finn Utheim (H)

Geitbergvn. 11, 8200 Fauske

976 77 505

2. Anne-Irene Jensen (SP)

Wallyskogen 4, 8200 Fauske

917 35 925

3. Ivan Danielsen (FRP)

Holtanvn. 369, 8219 Fauske

960 10 876

4. Ole Martin Pettersen (SP)

Leivsetvn. 9, 8211 Fauske

901 83 583

5. Hege E. L. Skoglund (H)

Gryttingvn. 41, 8209 Fauske

951 24 368

 

 

For medlem 4 - 5 (AP, R, SV):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Geir Mosti (AP)

Hansbakken 15, 8206 Fauske

950 28 476

2. Kjell Lund Olsen (R)

Sjeidehusbakken 57 B, 8230 Sulitjelma

481 04 012

3. Gry Janne Rugås (AP)

Bådsvikvn. 6, 8211 Fauske

906 09 998

4. Tor-William B. Paasche (SV)

Nedre Tortenli 31,8218 Fauske

934 63 231

       

 

Ungdomsråd

Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen. 

Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen eller fylket og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.

 

Fauske ungdomsråd 2022/2023

 

Vetle Furuli, leder

Fauske videregående skole eltev1407@gmail.com 47 60 06 98

Peter A. Mosti, nestleder

Vestmyra skole Peteraardalmosti@gmail.com 41 49 70 94

Leah Victoria Eide, sekretær

Fauske ungdomsklubb leahvictoriaeide@gmail.com 48 12 57 43

Yvonne Bjørnmyr

Fauske videregående skole bjornmyry@gmail.com 47 67 63 20
Amalie Ness Byberg  Fauske videregående skole Amabyb11@vgs.nfk.no  99 36 06 94
André Reinholdtsen Fauske ungdomsklubb

Andrereinholdtsen0807@gmail.com

91 34 51 09

Andrea Hansen Vestmyra skole

Andrea.arntzen.hansen@gmail.com

94 89 80 03

Håkon Linde Karlsen Vestmyra skole Hakon.linde@elev.fauske.kommune.no 92 25 15 34
Eira Røkkum Valnesfjord skole eiraeliina@icloud.com 40 08 80 26
Katharina Grotnes-Johansen

Valnesfjord ungdomsklubb

katgro08@gmail.com

93 88 15 93

Arseni Mahankov Sulitjelma skole arseni.mahankov@elev.fauske.kommune.no 94 14 07 62

Matea Setså

Sulitjelma ungdomsklubb

matea.setsa@elev.fauske.kommune.no

96 04 62 99

Eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ som skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune.

Leder: Odd-Harald Larsen

Nestleder: Inger Elisabeth Solem

 

Som eldreråd for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

 

Fra Fauske Pensjonistforening

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

Marianne Sakariassen

Kopparvn. 12, 8208 Fauske

468 21 751

Eva Kristiansen

Heia 31A, 8210 Fauske

958 95 787

Varamedlemmer:

 

 

Harald Bjørknes

Kleiva 18, 8200 Fauske

959 39 341

Laila Nordal

Vatnbygdvn. 8A, 8210 Fauske

416 40 047

 

 

Fra Fauske Demensforening

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

Inger Elisabeth Solem

Kirkevn. 47B, 8207 Fauske

916 49 050

Odd-Harald Larsen

Moselyngvn. 17, 8209 Fauske

481 06 516

Varamedlemmer:

 

 

Kjellaug Strøm

Liavn. 10 B, 8210 Fauske

952 10 955

Ingebjørg Eikanger

Sjåheivn. 53, 8209 Fauske

957 30 331

 

 

Fra Salten Kraftsambands Pensjonistforening

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

Cato Lund

Bursimarka 23, 8230 Sulitjelma

930 29 397

Varamedlemmer:

 

 

Anton Kolden

Trivselsvn. 109, 8214 Fauske

993 55 513

 

 

Fra Sulitjelma Pensjonistforening

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

Knut Misvær

Møllnvn. 19E, 8206 Fauske

917 63 482

Varamedlemmer:

 

 

Evelyn Larsen

Charlotta 50B, 8230 Sulitjelma

917 74 013

 

 

Fra Valnesfjord Pensjonistforening

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

Bodil Solbakk

Vollgt. 34, 8200 Fauske

952 31 166

Per Anbjørn Astad

Løvlia 1, 8215 Valnesfjord

997 44 680

Varamedlemmer:

 

 

Erna S. Kosmo

Kosmovn. 2, 8215 Valnesfjord

915 98 545

Unni Holmstrøm

Trivselsvn. 180, 8215 Valnesfjord

415 49 526

 

 

Fra formannskapet

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

Kassandra E. B. Petsa

Bringebærvn. 6B, 8209 Fauske

984 60 927

Varamedlemmer:

 

 

Stian Stenberg

Glastunes 20A, 8230 Sulitjelma

951 74 391

 

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner. 

Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Fauske kommunale råd for funksjonshemmede ble opprettet av Fauske kommunestyre den 19.mars 1992. Rådet består pt. av 8 medlemmer. Det avholdes ca. 4 møter pr. år.

 For inneværende valgperiode er følgende brukerorganisasjoner representert:

·       Fauske og Sørfold Revmatikerforening

·       Norges Diabetesforbund Indre Salten.       

·       NFU Indre Salten.    

 

I tillegg er 2 repr. politisk valgt, en fra administrasjonen og en fra ungdomsrådet.

 

Bufdir's veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse: https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/

 Leder: Audun Krarup Jonassen

 Nestleder: Rita Østensen

 Sekretariatet v/Lena Sagnes er lagt til Arkiv.

 Boks 93 8201 Fauske. Tlf. 468 80 471 e-post: lena.sagnes@fauske.kommune.no

 

Som medlemmer av kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Audun K Jonassen (UAVH)

Aspvn. 7, 8209 Fauske

917 58 003

2. John Harald Løkås (AP)

Løkås 5, 8215 Valnesfjord

909 46 083

3. Rita Østensen

Vinkelen 3C, 8206 Fauske

906 60 617

4. Marita Navjord Karlsen

Aspvn. 22, 8209 Fauske

977 99 455

5. Line M. Johansen

Skoanvn. 1, 8200 Fauske

473 99 714

7. Magnus Nyrud

Skoanvn. 1, 8200 Fauske

913 95 590

8. Magnar Øygarden

Helsetunet, 8200 Fauske

954 63 243

 

Som varamedlemmer av kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

For medlem 1 (politisk):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Marit Stemland (FRP)

Trivselsvn. 161, 8215 Valnesfjord

414 75 134

 

 

For medlem 2 (politisk):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Kjetil Sørbotten (FL)

Bringslivn. 93, 8215 Valnesfjord

928 66 874

 

For medlem 3 (Fauske og Sørfold revmatikerforening):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Rigmor Moseng

Reitanvn. 7, 8226 Straumen

 

 

For medlem 5 (NFU):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Vera Valen

Trivselsvn. 98, 8214 Fauske

913 34 706

       

 

 

For medlem 7 (Fauske ungdomsråd):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Andre Renholdtsen

Erikstadvn. 70F, 8206 Fauske

91 34 51 09

 

 

 

 

Rådet fokuserer først og fremst på økt tilgjengelighet for alle og ønsker å ta opp aktuelle og lokale saker. Det ønskes samarbeid med brukergrupper og innspill fra innbyggerne.

 

Generelt om Rådet for funksjonshemmede:

Vil du vite mer om deres arbeid, gå til nasjonal lenke: Rådet for funksjonshemmede

 

Årlig temamøte: Rådet arrangerer hver høst et åpent temamøte med brukergrupper og interesserte. Deltakelsen er avhengig av tema.

 

 

Marmorprisen for økt tilgjengelighet:

Marmorprisen deles ut til foreninger, lag, foretak eller enkeltpersoner som har gjort en innsats for å bedre tilgjengeligheten eller livskvaliteten for funksjonshemmede i kommunen.

Rådet ber om at tips fra innbyggerne om mulige kandidater sendes sekretær.

 

 

Se også SAFO: Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Se også FFO: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

Brukerutvalg innen helse og omsorg

Organ for samarbeid og rådgivning om helse- og omsorgstjenester mellom ulike brukergrupper og brukerorganisasjoner, og enheten. Brukerutvalget håndterer brukermedvirkning på tjenestenivå, og har fokus på utforming og kvalitetssikring av tjenestene innen sitt virkeområde.

Brukerutvalget kan ta opp et hvert tema, unntatt er individsaker (tjenestetilbud til enkeltpersoner og personalsaker), til diskusjon og gi råd om:

 •  Kriterier for god kvalitet ved enheten (organisering, tjenestetilbud, personale, kompetanse, brukermedvirkning, utviklingsarbeid, etc.).
 •  Disponering av enhetens ressurser (personale, utstyr, bygninger, etc.). 
 •  Brukerutvalg knyttet til tjenester på enhetsnivå
 •  Brukerutvalg knyttet til tjenester 
 •  Åpningstider og/eller besøkstider. 
 •  Dagsaktuelle temaer - i enhet, nærmiljøet eller kommunen.

 

Representanter i brukerutvalg for hjemmebaserte tjenester er:

Representant pårørende:                Carina Fauli

Vara rep. pårørende:                       Dag Sigurdson

Ansattrep.:                                         Eirin Stensland

Politisk rep.:                                       Marit Stemland (FRP)

Vara politisk rep.:                             Per Kristen Løkås (H)

 

Representanter i brukerutvalg for institusjonstjenester er:

Representant pårørende:                Ben Stenvold

Vararep. pårørende:                        Tove Wensell

Ansattrep:                                          Hanne Sandberg

Politisk rep.:                                   Veronika Ormåsen (SP)

Vara politisk rep.:                          Ari Tollånes (H)

Politiråd

Politirådet er et samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi. Det avholdes minimum to møter pr år.

Politirådets formål er å skape trygghet for alle innbyggere i kommunen. Det skal være et godt oppvekstmiljø for barn og unge, og kriminalitet og rusmisbruk skal forebygges.

Politirådet skal

 • sørge for sikkerhet og trygghet for innbyggerne i kommunen
 • forebygge kriminalitet blant barn og unge
 • forebygge voldelig ekstremisme
 • forebygge vold i nære relasjoner

 

I 2021 har kommunens politiråd følgende deltakere: 

 • Ordfører Marlen Rendall Berg
 • Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg
 • Lensmann Ronny Borge
 • Politikontakt Ari Tollånes
 • Folkehelserådgiver Lena Holmstrøm (sekretær)