Reglement for kommunestyre og formannskap

Reglementet er vedtatt i kommunestyret 11.02.2016.

Reglement

Godtgjørelsesreglement

Reglementet er vedtatt i kommunestyret 12.12.2019.

Reglement

Godtgjørelsesskjema

Delegeringsreglementet

Reglementet er vedtatt i kommunestyret 28.03.2019.

Reglement

Reglement for folkevalgtes innsynsrett

Reglementet er vedtatt i kommunestyret 06.04.2006.

Reglement

Etiske retningslinjer

Retningslinjene er vedtatt i kommunestyret 13.12.2016.

Retningslinjer

Pressereglement

Reglementet er vedtatt i kommunestyret 11.05.2017.

Reglement

Ankereglement

Reglmentet er vedtatt i kommuenstyret 11.02.2016.

Reglement

Politivedtekter

Politivedtektene er vedtatt i kommunestyret 10.12.1997

Vedtekt

Vedtekt - Eivind Sannes' legat

Vedtekten er vedtatt i kommunestyret 30.06.1992 med endringer 10.12.1992 og 08.02.2007.

Vedtekt

Vedtekter for Sulitjelmabanens fond

Vedtektene er vedtatt i kommunestyret 20.12.1988 med endringer 27.02.1997.

Vedtekt

Vedtekter for stiftelsen Sulitjelma Boligfond

Vedtektene er vedtatt i kommunestyret 02.04.2009.

Vedtekt