Næringsutvikling i Fauske

Fauske kommune legger vekt på å tilby et bredt spekter av næringstomter og næringsarealer. Kommunen ønsker også å legge til rette for mineralindustrien og etablering av ny mineralrelatert virksomhet. Fauske kommune kan tilby store og små næringstomter i hele kommunen. Vi har også tomter som er regulert til kombinert nærings- og boligformål. Fauske ligger sentralt langs E6 og god veiforbindelse til Bodø over RV 80. Fauske har jernbaneforbindelse sørover mot Trondheim og Oslo og en velfungerende intermodal godsterminal for omlasting mellom tog og bil. Posten Norge/Bring har også en pakkesorteringsterminal på Fauske. På Finneid har kommunen en dypvannskai og det er sjøverts-forbindelse via Saltstraumen til resten av landet, Europa og verden. Det er kort vei (ca. 55 km) fra Fauske til Bodø lufthavn. For samtlige næringsarealer gjelder at de omsettes til markedspris.

Ved interesse for bedriftsetablering på nedenstående næringsarealer eller ønsker om arealer som ikke er nevnt nedenfor må kommunen og FAUNA (Fauske kommunes nærings- og utviklingsselskap) kontaktes for nærmere tilrettelegging og klargjøring med mer.

Skjermbilde av planområde Krokdalsmyra
Skjermbilde av planområde Krokdalsmyra

Krokdalsmyra - Terminalveien Øst

Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst.

Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.

Området har veldig god eksponering mot Terminalvegen, og har fra den innkjøring mot E6 og videre sørover mot Riksvei 80 vestover mot Bodø

Selve området ligger meget strategisk plassert mot det allerede etablerte miljø med større forretningsbygg rett over vegen, og vil uten tvil bli et svært attraktivt område for nye etableringer.

Det er en avsatt tomt inne i området til det nye Blålysbygget, der 9 avdelinger skal samles inne på samme tomt. Denne kommunale bygget vil da inneholde Sivilforsvaret, Legevakt, ambulanse, Salten Brann, Teknisk drift VVA, Fauske kommunale eiendommer med Drift/vedlikehold, Parkavdeling samt renholdsavdeling.

Krokdalsmyra

Området har en takst til grunn for salg. De 2 fremste tomtene med orientering mot Terminalveien er priset til 950 kr pr m2, mens de 3 andre tomtene beliggende innenfor er priset til 800 kr pr m2. Beløpene er i henhold til markedstakst.

Vennligst ta kontakt med Fauske kommune ved Kommunalsjef Trond Heimtun, tlf 97074351, mail trond.heimtun@fauske.kommune.no for videre avtale og møte.

Plandokumentene for området kan du finne HER.

 

Skjermbilde av planområde Sysselvika
Skjermbilde av planområde Sysselvika

Skysselvika næringsområde

Skysselvika næringsområde ligger plassert sør for Fauske sentrum på Finneid. Området er ferdig regulert, og har i det store ferdig næringsareal for etablering av bedrifter med industri og produksjon. Områdets unike beliggenhet mot sjø, tilgang til kommunal kai veldig nært, gjør området svært attraktivt.

I dag er det etablert flere bedrifter innen maritim/aquakultur og bygg- og anleggsnæringen. Det er ferdig reguleringsplan for området der det også er planlagt en ny veg med gang- og sykkelveg helt i øvre kant av næringsområdet.

Fauske kommune besitter gjenværende salgbart areal i størrelsesorden 40.000 m2, der det kan være fleksibilitet i forhold til tomters størrelse og beliggenhet.

For nærmere informasjon om området, vennligst ta kontakt med Rune Reisænen og Trond Heimtun. Kontaktinformasjon finner du øverst til høyre på siden.

Plandokumentene for området kan du finne HER. Det gjøres oppmerksom på at det foregår områderegulering i området, hvor det stilles krav til detaljreguleringen. Planen er per 19.11.20 til behandling hos Fylkesmannen.

Fauske kommune har oppdatert takst for dette området, ny takst innhentet april 2021. Arealet er til salgs for 730 kr pr m2. 

Skjermbilde av planområde Søbbesva
Skjermbilde av planområde Søbbesva

Søbbesva industriområde

Plandokumentene for området kan du finne HER.