Samfunnsavdelingen

I Fauske kommune er vi mange som arbeider med samfunnsutvikling. Som et ledd i å koordinere arbeidet og få til bedre samhandling på tvers, ble samfunnsavdelingen opprettet. 

I samfunnsavdelingen finner vi kommunalsjef for Eiendom, plan og samfunnsutvikling, folkehelserådgiver, samfunnsplanlegger og rådgiver for prosjektet "Ny E6, Ny by".