Kunst til Valnesfjord skole video

Får 500 000 til kunstprosjekt

- En gledens dag

Nylig ble det klart at Fauske kommune får en halv million kroner til et spennende kunstprosjekt ved Valnesfjord skole. Det handler om videokunst, kunstfilm og lydkunst.  Et prosjekt som mange vil kunne ta del i.

Foto: Gleder seg. Om halvannet år står Valnesfjord skole ferdig og da skal også kunsten være på plass. Fra v. Nansy Schulzki (stedsutviklingsgruppa Valnesfjord nærmiljøutvalg), Trygve Luktvasslimo (kunstkonsulent/kurator), Evald Solbakken (prosjektleder nye Valnesfjord skole) og Irene Hansen (inspektør Valnesfjord skole). Foto: Gull H. Pedersen/Fauske kommune

Fagorganet KORO (Kunst i offentlig rom) har tildelt Fauske kommune kr. 500.000. Nansy Schulzki er med i stedsutviklingsgruppa i Valnesfjord nærmiljøutvalg. For KORO har nettopp stedsutvikling som tema dette året, og derfor kunne de innkassere nest mest av alle landets 52 prosjekter som fikk penger i år.

- Jeg gleder meg veldig til å se dette ferdig. Og til at andre skal få se det. Jeg liker at vi i bygda får være med å definere hva vi skal være med på, sier Schulzki.

Anerkjennelse

Evald Solbakken er prosjektleder for Valnesfjord skole som skal stå ferdig til skolestart neste år.

- Dette er en gledens dag. Og en stor anerkjennelse, sier prosjektet. Når det bygges en så flott skole, må vi ha like flott kunst. Et kunstprosjekt i skolen bør handle om utvikling av bygda, og dermed kom tanken om videokunst.

I tillegg til en halv million i støtte fra KORO, fra statens fagorgan for kunst i offentlig rom, stiller Fauske kommune med 750 000 kroner. Dette beløpet ligger i skoleprosjektet fra før. Altså til sammen 1,25 millioner kroner.

God søknad

Da søknaden skulle skrives, var tida knapp. Kommunen, nærmiljøutvalget og kunstkonsulenten hadde kun 14 dager på seg. Trygve Luktvasslimo er engasjert som kunstkonsulent/kurator i tre år, og var den som hadde ansvar for søknaden.

- Vi klarte å skrive en veldig god søknad. Det var samtidig enkelt fordi det allerede var et slikt «språk» i bygda her rundt tema stedsutvikling. Det er også et etablert miljø rundt video i Valnesfjord og Fauske som det er naturlig å dra inn etter hvert, sier han.

I de tre årene har kunstkonsulenten en tanke om å ha arrangement og happenings 3-4 ganger i året, kanskje flere.

- Da kan vi enten vise en Hollywood-film eller sær vidoekunst. Kanskje viser vi filmer fra Filmfest Salten eller fra elever eller andre fra Valnesfjord.

Inspirasjon for hele kommunen

Inspektør ved Valnesfjord skole, Irene Hansen, gleder seg over tildelingen og ser masse muligheter med kunstprosjektet.

- Vi tror helt sikkert at dette både vil inspirere og motivere elevene.

Prosjektet skal gå over tre år og sørge for at elever og andre som bruker skolen møter videokunst, kunstfilm og lydkunst av høy kvalitet. Det vil bli søkt samarbeid med filmfestivaler, nasjonalmuseum osv. Kunsten vil blant annet bestå av to videoskjermer, en innendørs og en utendørs. De ser også folkehelse i videokunsten. Det planlegges en gang- og sykkelsti langs fjorden, kalt Straumpromenaden. Den «ender opp i» aktivitetsparken/kunstparken der det er planer om en lyddusj.

Luktvasslimo forteller at kunstprosjektet planlegges å være et formidlingsinstitusjon og et visningsrom for kunstnere.

Målsettinger med prosjektet er nasjonal oppmerksomhet og en modell for drift etter 2020, derfor er samarbeidspartnerne et viktig fokus for dette prosjektet.

Det handler altså om at Valnesfjord tenker utradisjonelt med et langsiktig kunstprosjekt som fokuserer på ikke-materielle kunstuttrykk: Kvartalsvise arrangementer over tre år skal utfordre og utvide det offentlige ytringsrommet. De satser både på mangfoldig lokal og regional anvendelse i tillegg til å  skape nasjonal oppmerksomhet.

Når de tre årene er over, er håpet at skolen skal ha så mye utstyr og kunnskap at de selv kan arrangere kunstutstilling.

Fra KORO sine uttalelser rundt tildelingen:

– I tråd med utlysningen har prosjekter relatert til stedsutvikling fått prioritet, sier Truls Ramberg som er ansvarlig for KOM-ordningen.

– Det var også mange interessante prosjekter knyttet til nye skolebygg i denne runden. De viser nye måter å aktivisere nærområder og lokale krefter rundt skolen på, sier Ramberg.

I alt 52 prosjekter får tilskudd. Et prosjekt fikk en million kroner i støtte, som det eneste som fikk mer enn Valnesfjord skole.

Mer: https://koro.no/aktuelt/tildelinger-kom/