ordfører siv anita

Saltenposten: Framgang for Fauske

- Føler at vi er inne i en positiv trend

I dagens Saltenposten omtales Fauske som en av de kommunene som klatrer mest opp i kommune-NM. Kommunen har avansert 44 plasser. Det er Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) som står bak rangeringen som startet for fem år siden.

Fauske ligger på 272. plass blant landets 429 kommmuner. Saltenposten (SP) skriver videre at Bodø er på 65. plass mens Saltdal er på 364. plass. Av andre Salten-kommuner er Sørfold på 366. plass mens Beiarn ligger som nummer 416.

- Dette er i tråd med det vi føler. At Fauske er inne i en positiv trend, sier ordfører Siv Anita Johnsen Brekke til SP. NHO bruker statistikker for å komme fram til presentasjonen. Her inngår sysselsetting, utdanning, inntektstnivå, antall arbeidsledige, antall eldre og ikke minst kommunens økonomi.

Ordføreren sier i samme artikkel at det har vært jobbet mye for å få ned driftsutgiftene. Sammenlignet med andre kommuner kommer Fauske godt ut når det gjelder økonomi. Tallene som SP presenterer forteller også at Fauske har rundt 1500 personer som pendler ut av kommunen og 620 kommer til Fauske for å arbeide. Mer