Even Ediassen rådmann

VG: «Eriksson anklages for Fauske-fusk»

- Statsråden er ikke feilinformert

I en sak på vg.no i dag kan det oppfattes som at Fauske kommune har feilinformert statsråd Robert Eriksson (Frp) da han var på besøk i kommunen i sommer. Et møte i dag mellom rådmann og de tillitsvalgte som har uttalt seg i VG, har avklart enighet og uenighet.

Det handler om et bemanningsprosjekt/pilotprosjekt fra september 2012 til september 2013 som blant annet endte opp med at flere ansatte fikk større stillingsprosent, samt at flere fikk faste stillinger.

Rådmann Even Ediassen synes det er alvorlig at kommunen framstår som om at de har feilinformert Eriksson. Han ønsker å presisere at kommunen forholder seg til evalueringen fra HEMIS etter pilotprosjektet rundt en turnusordning som omfattet tre avdelinger ved Fauske sykehjem. Det var også denne som var bakgrunnen for presentasjonen for ministeren i sommer. Rapporten inneholder blant annet spørreundersøkelser og intervjuer fra det året pilotprosjektene pågikk (fra september 2012 til september 2013).

- Jeg forholder meg til de rapporter og undersøkelser som vi har fra HEMIS. Hovedfunnene i rapporten er at ordningen oppfattes positivt hos et stort flertall av de ansatte og at ordningen bør fortsette, sier Ediassen.

Prosjektet ble avsluttet som planlagt da dette var «piloter» som skulle testes ut i et år for så å bli evaluert. Prosjektet i sin helhet var ikke økonomisk bærende, men bemanningsprosjektet er på ingen måte avsluttet. Heller er det intensivert gjennom bemanningskontoret og optimal ressursplanlegging med bakgrunn i de erfaringene som ble avdekket gjennom de planlagte pilotene. Det jobbes fortsatt langvakter på 13 timer ved Institusjon i Fauske Kommune.

Vi registrerer at prosjektet blir brukt inn i den pågående debatten om endringer i arbeidsmiljøloven.

- Det er en diskusjon som rådmannen i Fauske ikke vil delta i, understreker rådmannen.

 

Tips en venn Skriv ut