Helsefremmende skole - Finneid

Alle 6 grunnskolene i Fauske kommune er i mål som helsefremmende skoler

Sammen med ordfører Jørn Stene og fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen, fikk leder for elevrådet Embert Normann være med på avdukingen av skiltet "Vi er helsefremmende skole" ved Finneid skole.

Folkehelseavdelingen i Nordland Fylkeskommune innviterte til feiring på Finneid skole, dette i nært samrbeid med Salten Friluftsråd, Gjensidigstiftelsen og Fauske kommune. Det er stor stas at alle 6 skolene i Fauske nå er i mål som helsefremmende.  

En hverdag med daglig fysisk aktivitet, søvn, gode matvaner, trygghet og mestring er en forutsetning for at elevene skal lære og ikke minst sikre en god helse. Alle skolene i Fauske kommune har satt dette på dagsorden og funnet fram til hvordan de kan være med å bidra til å gi alle elevene en slik hverdag. Det ligger mye arbeid bak å få dette til.

Rektor Trond Hagen ved Finneid skole ønsket alle velkommen. Ordfører Jørn Stene berømmet ansatte for vel utført jobb og uttrykte stolhet at kommunen nå er i mål med at alle, både barnehager og skoler er helsefremmende. Fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen holdt tale og  hadde med gaver og blomster til alle skolene.

Leder for elevrådet Embert Normann delt ut skilt «Vi er helsefremmende skole» til til alle rektorer og sammen med ordfører og fylkesråd for utdanning avduket han Finneid skole sitt skilt: Vi er helsefremmende skole. Prosjketleder for Helsefremmend skoler i Nordland Knut Berntsen inviterte elever, ansatte og gjester til morsom aktivitet og lek.  Det hele ble  avsluttet med lunsj seminar.

Samtlige grunnskoler i Nordland arbeider med dette tema og har som mål å følge etter grunnskolene i Fauske.