Bruk hodelykt hvis du bruker anlegget på kveldstid.

Det jobbes med en vedlikeholdsplan som på noe sikt vil utbedre forholdene.