Skilting Klungsetmarka

- Dette er uheldig

Endrer skilting

Etter reaksjoner fra flere hold, blant annet fra politikerne i formannskapet, blir det nye skiltet i Klungsetmarka tatt ned for å gjøre endringer i innholdet.

Under formannskapsmøtet mandag kom det reaksjoner fra flere av politikerne som mente at forbudsmerkingen på det nye informasjonsskiltet i Klungsetmarka, var uheldig. Både på grunn av hensynet til allemannsretten, men også med tanke på at Fauske er "folkehelsekommune". Det er altså "underskiltene" som sier at det er forbudt for motorferdsel, hest, hund, gående og syklende, som har skapt reaksjoner. Det er spesielt innholdet rundt "forbudt for hund og gående" i løypa, som folk har reagert på.

Dette er øvrig tekst på skiltet:

* Kun ski på beina i vintersesongen

  • Turgåer med hund må følge blå trasé

  • Det er båndtvang i Klungsetmarka hele året

  • Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel i anlegget

  • Gapahuker og bålplasser er til bruk for alle

  • Kos deg på tur og ta deg tid til å nyte omgivelsene

    Hensikten med skiltingen var et ønske om å regulere bruken og unngå brukerkonflikter. Arve Rolandsen informerte om at skiltet heller ikke var utformet etter "bestillingen". Skiltet tas ned i løpet av dagen og vil endret i tråd med de føringer som gjelder.

Tips en venn Skriv ut