Det vil bli endret adkomstvei til Apotek 1 i Sjøgata. Se vedlagt bilde for kjøremønster.
Vi vil opplyse når veien åpner for normalt kjøremønster eller det blir andre endringer.