Sammen med Mesta og Nordasfalt vil vi starte arbeidet ca. kl. 22:00 og holde på til morgenen.
 
Vi oppfordrer alle gårdeiere og andre til å koste/spyle sine områder innen lørdag 4. mai. Hvis vi alle bidrar får vi et pent Fauske sentrum for innbyggere og besøkende og til Arctic Race i august.