Mandag 30. november kl.. 18.30 - samfunnshuset Sulitjelma

Folkemøte idag: områderegulering for Sulitjelma gruver

Planutvalget har vedtatt å legge ovennevnte reguleringsplan ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 11.01.2016. I den forbindelse avholdes informasjonsmøte mandag 30. november kl. 18.30 i samfunnshuset i Sulitjelma. Se planen her: http://www.fauske.kommune.no/omraaderegulering-for-sulitjelma-gruver.5812215-108349.html. Disse skal ha innlegg: Størker Bjørnstad, (Nye Sulitjelma gruver AS), Morten Selnes (Norconsult AS).