Gjenåpning av skoler og barnehager til grønt nivå (nytt 27.05.2021)

Åpner for grønt nivå i trafikklysmodellen

Fra 27. mai kan lokale smittevernmyndigheter vurdere om skoler og barnehager i områder med lite smitte kan gå til grønt nivå i trafikklysmodellen. Fra samme tidspunkt oppheves et nasjonalt bestemt gult tiltaksnivå, og kommunene må selv vurdere smittestatus og hvilket tiltaksnivå som er riktig.

Skoler og barnehager må ha planer for å skifte til gult og rødt nivå på kort varsel.

 

Bestemmelse i Fauske kommune gjeldende fra 27.mai
Smittesituasjon i Fauske tilsier at skoler og barnehage kan drifte på grønt nivå j.fr. trafikklysmodellen fra 27.mai og vi kan

  • Ha vanlig organisering av avdelinger/klasser
  • Planlegg for normal barnehagehverdag/skolehverdag

Skolene og barnehagene må være forberedt på rask endring til gult og eventuelt rødt nivå på kort varsel, dersom smittesituasjon lokalt tilsier at det er nødvendig.
Dette avgjøres av smittevernlege.

Det minnes om at følgende fortsatt gjelder

  • Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

Nærmere informasjon om trafikklysmodellen finner dere på www.udir.no

For foreldremøter og arrangement i skole og barnehage gjelder regler som for resten av samfunnet. Informasjon finner dere her:
Neste trinn i gjenåpningen skjer 27. mai - regjeringen.no

Lykke til med neste trinn i gjenåpningen av samfunnet, endelig er det barnehage og skoles tur til å få kjenne på en tilnærmet normal skole og barnehagehverdag.
Vern om muligheten som er gitt, slik at vi gradvis kan gå tilbake til en normal hverdag alle sammen.

tilbud til barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner

Skoleeier må legge vekt på følgende forhold som gjelder forelederen som har en kritisk samfunnsfunksjon når de skal vurdere hva slags tilbud eleven skal ha:

  • Om det er mulig for forelderen å løse sine arbeidsoppgaver innenfor rammene av det tilbudet eleven får.
  • Arbeidstiden for forelderen, med mindre det kan dokumenteres turnusarbeid eller andre forhold som gjør at dette ikke vil la seg gjennomføre praktisk for familien. 
  • Barnets beste er et tungtveiende moment i vurderingen.

Hvis foreldrene ber om det, skal skoleeier skal vurdere om en elev har rett til plass på bagkgrunn av foreldrenes funksjon. I tillegg har skoleeier en plikt til å veilede om hvilke regler som gjelder og hvem som har rett til et stedlig tilbud. Informasjon om dette finner du her: 

Tilbud til elever med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon (udir.no)

Informasjon om koronatiltak i skolen

 

Informasjon om koronatiltak i skolen finnes på sidene til Udir

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#

 

Ta kontakt med skolen for søknadsskjema om hjemmeundervisning dersom eleven eller foresatte er i risikogruppen. Merk at det må foreligge erklæring fra lege for at søknaden skal vurderes. 

Nivådeling av smitteverntiltak i skole og barnehage

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.

Trafikklysmodell
Grønt nivå kjennetegnes ved av barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.
På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.
På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Ytterligere informasjon kan leses her

Når skal barnet mitt være hjemme fra skolen? Og er barnet mitt forsikret mot sykdom?

Er mitt barn forsikret for sykdom i skole?

Elever og barn i barnehage er kun ulykkesforsikret. De er ikke i noen sammenheng forsikret mot sykdom gjennom kommunens forsikring. Det må foreldrene eventuelt tegne selv.

Når skal barnet mitt være hjemme?

Det henvises til oppdatert veileder på Udir sine sider med informasjon om smitteveileder og anbefalinger ved sykdom.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Informasjon finnes også på sidene til FHI

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/?term=&h=1