Ungdomstrinn på rødt nivå frem til og med 17.januar 2021

Det vises til regjeringens pressekonferanse 3.januar kl 18.00 og informeres om følgende:

Ungdomstrinn ved Valnesfjord, Vestmyra og Sulitjelma skole går over til rødt nivå fra 04.01 - 17.01.2021 
Det innebærer at elevene på ungdomstrinn vil oppleve mer avstand og færre kontakter i de neste 14. dagene, samt noe digital undervisning. Skolene har gode planer for undervisning på rødt nivå. Hvordan dette organiseres på den enkelte skole vil bli meldt ut fra skolen til hjemmene så snart som mulig. Hovedregelen er mest mulig undervisning på skolen, på samme tid vil det i perioder bli gitt digital undervisning for enkelte grupper elever, hvor avstandsregler tilsier at ikke alle kan møte på skolen på samme tid. 

Barnetrinn er fortsatt på gult nivå
Elever på 1.-7.trinn møter på skolen som vanlig og skolene organiserer undervisning på gult nivå. Det oppfordres fortsatt til mindre bruk av offentlig transport, der dette er mulig. 

Sårbare barn og unge
Skolene skal ha tilbud til sårbare barn og unge også på rødt nivå. Skolen har god oversikt over hvem dette gjelder og har dialog med hjemmet. 

Ansatte i skolene
I perioden frem til og med 17.januar 2021 kjøres alle møter i regi av skolen digitalt. I denne perioden må ansatte møte på skolen til undervisning og inspeksjon/tilsyn av elever etter oppsatte arbeidsplaner, på samme tid åpnes det for hjemmekontor for lærere i den arbeidsplanfestede tid som ikke omfatter undervisning og tilsyn/inspeksjon.

For mer informasjon om skolenes tiltak rundt korona vises det til informasjon på Udir

Informasjon om koronatiltak i skolen

 

Informasjon om koronatiltak i skolen finnes på sidene til Udir

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#

 

Ta kontakt med skolen for søknadsskjema om hjemmeundervisning dersom eleven eller foresatte er i risikogruppen. Merk at det må foreligge erklæring fra lege for at søknaden skal vurderes. 

Nivådeling av smitteverntiltak i skole og barnehage

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.

Trafikklysmodell
Grønt nivå kjennetegnes ved av barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.
På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.
På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Ytterligere informasjon kan leses her

Når skal barnet mitt være hjemme fra skolen? Og er barnet mitt forsikret mot sykdom?

Er mitt barn forsikret for sykdom i skole?

Elever og barn i barnehage er kun ulykkesforsikret. De er ikke i noen sammenheng forsikret mot sykdom gjennom kommunens forsikring. Det må foreldrene eventuelt tegne selv.

Når skal barnet mitt være hjemme?

Det henvises til oppdatert veileder på Udir sine sider med informasjon om smitteveileder og anbefalinger ved sykdom.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Informasjon finnes også på sidene til FHI

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/?term=&h=1