For oss som har vært med helt fra starten av da vi i 2012 gikk i gang med å planleggingen og de første beskrivelsene av hvordan vi ønsket oss denne skolen  -  e de nesten uvirkelig at vi e kommet så langt at bygget står her i all sin prakt og at det som no gjenstår e innredningsarbeidet og alt ellers som må til for å gjøre bygget kart for overtakelse til sommeren.

Tett byggfest eller kranselag/mønsåskannefest er en gammel tradisjon innenfor byggbransjen og e gjerne et uttrykk for å hedre og ære byggningsfolket for jobben som er gjort.

I tilfellet her for prosjektet nye Vestmyra skole vil e si at vi som byggherre meir en gjerne ønsker å gir ros og påskjønnelse for arbeidet som alle og enhver av dokk har utført. Det gjelder alle fra Hent, det er Frode og lederstaben hans, prosjekteringsteamet samt også alle underentreprenørene som er involvert. Det er et krevende puslespill å få en så stor byggeplass til å fungere som den skal, at alle vet hva som skal gjøres og hva som stilles av krav for utførelsen, og ikke minst at alle fungerer som et team som jobber godt ilag.

Når e iblant er innom på byggeplassen blir æ alltid imponert over å se hvordan dette fungerer , en masse folk, stor aktivitet og alle travelt opptatt med sine gjøremål. Det minner mest av alt om en maurtue. Men så vet jeg jo at alt er satt i system og det er en klar plan og styring på det som skjer.

At vi i det hele tatt skulle kunne feire tettbygg virket ganske usannsynlig ut for bare en måneds tid siden. Vannet fosset inn i bygget både ovenfra og fra vinduene og det var ganske utfordrende å håndtere situasjonen slik den var. Jeg vil her benytte anledningen til å berømme Hent for måten de tok tak i dette problemet på, og at de fikk løst dette på en måte som virker betryggende på oss. Det har også vært andre store utfordringer underveis – jeg tenker da på forurensningene vi støtte på ifm tomteutgravningen. Også her opptrådte Hent profesjonelt og vi kom gjennom dette uten store forsinkelser.

Gratulerer med dagen og velbekomme!