Hauan lysløype stengt

Av sikkerhetsmessige grunner stenges det for all ferdsel i trasèen for Hauan lysløype. Fjorårets vinter med meget sterke vinder har gjort stor skade på anlegget. Etter å ha gjennomført befaring anser vi ikke løypa som sikker for allmenheten. Ferdsel er altså ikke tillatt og vil i såfall skje på eget ansvar.