For timebestilling eller spørsmål om vaksine, ring 75 60 46 50 på hverdagene mellom kl. 09.00 -11.00. Det er viktig å huske at det skal gå 6 mnd mellom 2. og 3. dose. På grunn av stor pågang på timebestilling er det satt opp ekstra vaksinedager 18., 19., 25., 26. november. Disse timene er nå tilgjengelige i Helseboka. All vaksinering foregår i kommunestyresalen.

Det er nå åpnet for at helsepersonell som er i kontakt med pasienter i særlig høy risiko for å bli alvorlig syke skal få en 3. dose. Vi vil få endelig beskjed om prioritering av helsepersonell i løpet av denne uken.