Fauske logo sentrert_120x104_100x87[1]

Skal bidra til forebygging og sikre god håndtering

Nye retningslinjer og veileder ved seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming

Fauske er en av kommunene som velger å bruke det nye materiellet fra Barne-, ungdoms- og likestillingsdirektoratet (bufdir) som sitt eget. Du kan laste ned her eller gå til siden vernmotovergrep.no.

Foto viser barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) da hun lanserte de nye retningslinjene og vernmotovergrep.no i november i fjor. På bildet er også en gruppe personer fra rådgivningsgruppa som ga innspill til lettlestbrosjyre om overgrep.

Lettlest brosjyre: seksuelle overgrep mot personer med utviklingshemming - lettlest.pdfhttp://www.bufdir.no/Documents/Vernmotovergrep.no/seksuelle_overgrep_Brosjyre_lettlest.pdf

Nye retningslinjer: seksuelle overgrep retningslinjer funksjonshemming.pdf

Ny veileder: seksuelle overgrep veileder funksjonshemming.pdf

Les mer på vernmotovergrep.no: http://www.bufdir.no/Retningslinjer_seksuelle_overgrep_utviklingshemmede/