Strømsnes borettslag

Omsorgsboligene tildeles personer som på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom medfører et behov for helse- og omsorgstjenester som kan lettere ivaretas i en tilrettelagt bolig.

 

Strømsnes borettslag, andel nr. 12.  Bra.: 84,3 kvm. 3-roms leilighet. Rekkehus på 1 plan.

 

Til salgs kr. 254.423

Andel felleskostnad per. d.d. kr. 7313,-

Andel fellesgjeld per. 16.03.2024. kr. 112.482,-

 

Søknadsfrist:  12.04.2024

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes til: Tildelingskontoret, Boks 93, 8201, Fauske kommune

Vi kan kontaktes på: tildelingskontoret@fauske.kommune.no

Telefon: 75604100 (tirsdager og torsdager kl. 10.00 til 14.00)