Strømsnes borettslag

Omsorgsboligene tildeles personer som på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom medfører et behov for helse- og omsorgstjenester som kan lettere ivaretas i en tilrettelagt bolig.

 

Strømsnes borettslag. Strømsnessletta 7, andelsnummer 1. 

2-roms leilighet. 60 kvm.

 

Til salgs kr. 17.968,-

Andel felleskostnad per. d.d. kr. 7313,-

Andel fellesgjeld per. 04.06.2024. Kr. 103.917,-

 

Søknadsfrist:  25.06.2024

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes til: Tildelingskontoret, Boks 93, 8201, Fauske kommune

Vi kan kontaktes på: tildelingskontoret@fauske.kommune.no

Telefon: 75604100 (mandager, torsdager og fredager kl. 10.00 til 14.00)