Private omsorgsboliger med kommunal tildelingsrett til salgs:

 

1: Helsetunet borettslag

Omsorgsboligene kan tildeles personer som på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom har et omfattende behov for helse og omsorgstjenester som lettere kan ivaretas i en tilrettelagt bolig.

 

Helsetunet 11, andel 26, 2 -roms leilighet

Til salgs, kr. 15.270 ,-  

Andel felleskostnader er pr. d.d. 8.456,- pr. mnd.

Andel fellesgjeld pr. 12.10.2021. er kr. 383.665,-

 

 

Helsetunet 11, andel 23 , 2 -roms leilighet

Til salgs, kr. 15.330 ,-  

Andel felleskostnader er pr. d.d. kr 8.456,- pr. mnd.

Andel fellesgjeld pr. 12.10.2021. er kr. 383.665,-

 

 

Helsetunet 11, andel 10 , 2 -roms leilighet

Til salgs, kr. 26.100,-  

Andel felleskostnader er pr. d.d., 8.456,- pr. mnd.

Andel fellesgjeld pr. 12.10.2021. er kr. 383.665,-

 

 

2: Erikstadtunet borettslag:

Omsorgsboligen kan tildeles personer som har et omfattende bistandsbehov innen psykisk helse.

 

Erikstadtunet 2A, andel 1 , 2 -roms leilighet

Til slags kr. 170 000,- 

Andel felleskostnader er pr. d.d. kr. 7835,- pr. mnd.

Andel fellesgjeld pr. d.d. er kr. 599.954,- pr. d.d.

 

 

Søknadsfrist: 28.10.21

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes: Tildelingskontoret, Boks 93, 8201, Fauske kommune.

Vi kan kontaktes på: mailto:tildelingskontoret@fauske.kommune.no

 

Telefon: 75604100 ( tirsdager og torsdager fra klokka 11.00-15.00)