Priser for en barnehageplass

Betalingssatser for barnehageplass gjeldende fra 1.januar 2022 er følgende:

Hel barnehageplass kr 3315,- pr måned (Fra 01.08.22 kr 3050,- pr måned)

1/2 barnehageplass kr 1658,- pr måned (Fra 01.08.22 kr 1525,- pr måned) 

 

Det betales for 11 måneder i året. Enkelte private barnehager har et påslag på denne betalingssatsen. I tillegg til oppholdsbetaling for barnehageplassen, er det også betaling for mat. Denne satsen varierer fra barnehage til barnehage, ut fra hvilket mattilbud som gis.

Det er anledning for husholdninger med lav inntekt å søke om redusert foreldrebetaling.

Familier med lav inntekt har rett på lavere pris

Familier som samlet tjente mindre enn 583 650 kroner i fjor, har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet. Du skal ikke betale mer enn seks prosent av samlet årslønn i fjor, for en barnehageplass.

Noen har rett på 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere heltidsplass må dere betale for opphold utover de 20 timene.  Du må søke om reduksjon i prisen. Gratis kjernetid gjelder for 2-, 3-, 4-, og 5 - åringer, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt. 

Fra 1. august 2021 er inntektsgrensen 583 650 kroner. Fra 1. august 2022 settes innteksgrensen til 598 825 kroner. 

 

Søsken

Familier med mer enn ett barn i barnehage betaler mindre. Det trekkes 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to, og 50 prosent fra månedsprisen for barn nummer tre, fire osv.

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon, men pass på at det er den samme foresatte som står oppført som "Foresatt 1" på alle barn i Barnehageportalen.

Oppdages det feil, ta kontakt med barnehagen.