Om barnehagen

Valnesfjord barnehage er med i prosjektet Robuste Salten unga. Nærmiljøet vårt gir rik anledning til varierte naturopplevelser og barnehagens naturtomt gir mulighet for allsidig lek både sommer og vinter.

Vi har har fjæra, elgskogen, idrettsbanen og flotte skiløyper og akebakker rett utenfor gjerdet. I vinterhalvåret bruker vi også Valnesfjord flerbrukshall.

Vi har flere gapahuker i nærområdet som vi bruker og vi har også lavvo.

Hovedsatsningsområdet vårt dette barnehageåret er: Språk/hverdagsspråket, Barns medvirkning og Bærekraftig utvikling. Du kan lese mer om våre satsningsområder i årsplanen.

Valnesfjord Barnehagen skal være preget av rause, trygge og anerkjennende voksne som sammen med barna fyller dagene med humor, mestring og glede. Barnehagen skal være en plass der alle blir sett, inkludert og får utvikle seg.