Om barnehagen

Vestmyra barnehage har totalt 3 avdelinger. 2 for for barn i alderen 3-6 år og 1 for barn i alderen 0-3 år. Totalt gir vi tilbud til 45 barn.

Vårt satsningsområde for barnehageåret 2021/2022 er «Vennskap, relasjoner og mangfold» og mottoet vårt «Snille tanker, ord og hender» følger oss gjennom hele året og hjelper oss å holde fokus på vennskap, gode relasjoner, fellesskap og glede!
Barna skal føle at de er betydningsfulle i hverdagen og at de er en viktig brikke i fellesskapet. Vi legger stor vekt på å gjøre dem selvstendige i hverdagsaktivitetene og oppfordrer dem til å hjelpe hverandre.

Barnehagen ligger sentralt plassert, og vi har kort vei til fine turområder som benyttes flittig

Vestmyra barnehage er godkjent som Helsefremmende barnehage og Trafikksikker barnehage.

Kontaktinformasjon

TELEFON HOVEDNUMMER 75 60 41 50

Styrer: Sissel Alver
Mobil: 45079358
sissel.alver@fauske.kommune.no

SØRIGARDEN:    90981495
MIDTIMELLOM:   90764169
NORDIGARDEN: 90967159

Tiurveien 4
8207 Fauske