Om barnehagen

Barnehagen har et stort lekeareal ute med mye potensiale. Sykkelbane som barna er svært glad i og busker og trær med bær og mange spennende innsekter. Skogen er nærmeste nabo hvor vi har vår egen klatrejungel. Vi har akebakker, skøytebane og fotballbane i nærmiljøet.

Lekeplassen blir brukt i mange år etter at barna har gått i barnehage, da er de gjerne her på ettermiddagen sammen med foreldre, besteforeldre eller andre barn.

Avdelingene er åpen så barna blir godt kjent og trygge med både voksne og barn fra begge avdelingene.

Barn, foreldre og ansatte får oftest gode relasjoner som varer livet ut.

Det er gangstier fra barnehagen slik at barna kan gå på turer rett fra gjerdet til gapahuker og til Lilleberget,  uten å gå på veien. Vi bruker naturen som område for lek og opplevelser. Barna får oppleve mestring i bevegelse og samarbeide med andre barn. De opplever årstidens skiftninger og hva som symboliserer hver årstid.

Barnehagen har egen “Gamme” med lys og varme hvor barna kan varme seg i utetiden. Vi tilrettelegger for at barna blir robuste barn. Vi er også på turer til sentrum for å benytte oss av bibliotek, jernbane, bygdetun og andre aktiviteter som skjer der. Da går vi til og fra.

I år har vi fokus på barns språkutvikling og på inkluderende barnehagemiljø. Det betyr at vi skal se alle barna, at de ikke blir holdt utenfor og at alle skal inkluderes ut fra de forutsetninger de har.

Barnehagen er godkjent som trafikksikker og helsefremmende barnehage.

Kontaktinformasjon

TELEFON HOVEDNUMMER 75 60 41 25

Styrer: Hilde Moen
Mobil: 90103844
hilde.moen@fauske.kommune.no

TUSSI:    90931114
OLE BRUMM:   48294631

Grendeveien 1