flere i søla

Om barnehagen

Barnegruppen består av barn i alderen 0-6 år.  

Vi tilrettelegger aktiviteter ut fra alder deler av dagen. Gym-salen benyttes en gang pr.uke av barna mellom 0-3 år, en annen dag av barn fra 3 - 6 år 

Storklubben består av alle som blir neste års 1. klasse. ​I Storklubben jobbes det med skolerettede aktiviteter , skrivedans og språksprell. I samarbeidet med skolen jobbes det etter en egen plan for overgang barnehage /  skole

I tillegg benytter Storklubben  sammen med 1. og 2. klasse bassenget en gang pr.uke.