Rådmannen beklager

I forbindelse med en hendelse i en pause under Kommunestyrets møte torsdag 19. juni, mellom Steinar Hansen og undertegnede, ønsker jeg som rådmann å informere om følgende;

- Jeg kan bekrefte at Steinar Hansen og jeg har hatt et anstrengt forhold i flere år. Dette har utspring i en gammel konflikt mellom Steinar Hansen og Fauske kommune som går flere år tilbake.

- Jeg opplevde at Steinar Hansen uprovosert opptrådte svært konfronterende. Han snakket høyt og aggressivt helt opp i ansiktet mitt. Dette var ubehagelig og skremmende, derfor valgte jeg å skubbe han bestemt unna. Dette kan bekreftes av vitner.

- Jeg innser i ettertid at dette var uprofesjonelt av meg som offentlig tjenestemann. Det burde ikke ha kommet til en fysisk konfrontasjon. Dette beklager jeg veldig sterkt.

Saken er anmeldt og en eventuell straffbarhet i dette vil en etterforskning vise.

Even Ediassen

Rådmann Fauske kommune