To eller flere eiendommer kan slås sammen. Dette kalles sammenslåing. Sammenslåing er en gratis tjeneste, som verken krever tillatelse etter Plan- og bygningsloven eller oppmålingsforretning.

For å kunne sammenføye eiendommer må eiendommene:

- ha samme hjemmelshavere (tinglyste eiere)
- og være fri for tinglyste heftelser
- eller den ene eiendommen må være fri for heftelser
- eller eiendommene må ha de samme heftelsene

Tinglyste eiere og heftelser for eiendommene kan sjekkes hos Kartverket. De har også mer informasjon om sammenslåing på internettsiden deres HER.

Skjema for sammenslåing av eiendommer finner du HER.

Skjemaet leveres/sendes til Fauske kommune, Plan og næring, Postboks 93, 8201 Fauske.