Barnehage

Fauske kommune har et hovedopptak i året. Søknadsfrist 1.mars 2024. Søknader mottatt etter frist blir behandlet i etterkant av hovedopptak.

Søk om plass

SFO

Søknadsfrist for SFO-plass er 1.mars 2024. Søknader mottatt etter frist behandles fortløpende.

Fra skolestart 2024 er det gratis 12 timer SFO pr. uke for barn i 1., 2. og 3. klasse. Det må søkes for å få dette tilbudet. 

Søk om plass