NHO ARENA

Kommunereformen tema på ARENA-konferanse på Fauske

Storkommune eller hva?

Er vi klar for et annet kommunekart i Salten, er overskriften på foredraget som statssekretør Jardar Jensen (H) skal holde under konferansen på Fauske hotell 25. august. Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Nordland, spørs samtidig om kommende valg vil være siste sjanse til å avgi stemme i den kommunen du bor i idag?

Påmeldingsfristen er satt til 22. august for å delta på dagskonferansen, som for øvrig er gratis. NHO arrangerer konferansen i samarbeid med KS Nordland.

NHO Nordland ønsker å utfordre Saltenregionen på hvor langt man er kommet i den lokale prosessen, eller om det er slik at ny kommunegrense skal tegnes i departementet!

Sett av tre-fire timer til Fauskekonferansen, og meld deg på nå, er meldingen fra NHO.

Les mer her: https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Nordland/Arrangementer/arena-konferanse-pa-fauske-25.-august-2014/

Foreløpig program: https://www.nho.no/siteassets/regioner-filer-og-bilder/nordland/filer/arena-mote-fauske-25.08.pdf

Tips en venn Skriv ut