Dersom det kommer tilstrekkelig med snø og forholdene bedrer seg, vil den kunne åpnes ved et senere tidspunkt. Dette vil annonseres på kommunens hjemmeside.