Kommunal planstrategi skal utarbeides hvert fjerde år, etter konstituering av nytt kommunestyre. Innen det første året av styringsperioden skal planstrategien til behandling i kommunestyret i henhold til plan- og bygningsloven §10-1 første ledd.

Formålet med kommunal planstrategi er å prioritere kommunens planbehov i kommunestyreperioden. Hensikten er å gi det nye kommunestyret mulighet til å sette søkelys på de planoppgaver som bør startes opp eller videreføres for å legge tilrette for en ønsket utvikling i kommunen.

Forslaget til planstrategi kan du lese her.