Fauske kommunes prosedyre ved skolefravær

Fauske kommune har utarbeidet prosedyrer ved skolefravær som skal følges av alle skolene i kommunen. Prosedyrene finner du her.