Atle Borøy rektor nye Vestmyra

Rektor ved nye Vestmyra skole er ansatt

- Jeg vil gjerne bidra til å skape en skole som alle kan være stolte av

Den nyansatte rektoren ved nye Vestmyra skole har som et av sine mål å få en god og sammensveiset gruppe. Atle Borøy ønsker å lytte og lære fra de aktuelle parter for at den nye skolen skal bli en god arbeidsplass både for små og store. Han er på plass 1. august.

Borøy gleder seg til å ta fatt på oppgaven som rektor ved nye Vestmyra skole. I dag er han rektor ved Vestmyra skole. Han går fra 484 elever og 21 klasser ved Vestmyra skole til 675 elever og 26 klasser ved nye Vestmyra skole. Av fem søkere er han plukket ut til å være med i prosessene fram mot «åpning» av ny skolestruktur i Fauske kommune, vedtatt av kommunestyret.

Atle Borøy rektor nye Vestmyra2_460x307.jpg

Bildetekst: Kommunalsjef Arve Rolandsen (t.v.) ønsker Atle Borøy velkommen som rektor for nyskolen. Foto: Gull H. Pedersen/ Fauske kommune

Kommunestyret i Fauske vedtok i 2013 at det skal bygges ny 1. – 10. skole i sentrum, samtidig som man slår sammen flere skoler. Erikstad, Finneid og Vestmyra skal sammen inn i nye Vestmyra skole som skal være dimensjonert for 675 elever. Skolen skal stå ferdig til bruk ved skolestart høsten 2016. Det er snakk om en 2 parallell på 1. – 4. trinn, og en 3 parallell på 5. – 10. trinn. 26. juni er fristen for de to som er prekvalifisert i anbudsrunden til å levere sine modeller av skolen.

- Da får vi noe visuelt å forholde oss til, og det blir jo flott å få et bygg i 2016-standard å forholde seg til.

Han mener det handler om lagspill der målet er at alle skal dra i samme retning.

- Det er flere forskjellige kulturer som skal slås sammen for læring - og skape èn felles kultur. Samtidig som vi skal ivareta både lærere, elever og foreldre, sier den nye rektoren som føler seg ydmyk for oppgaven som står foran han.

- Men jeg er trygg på at det er stor kompetanse i organisasjonen samtidig som jeg tenker sjekke ut hvordan andre lignende prosjekter har gjort ting.

Dette er arbeidsoppgaver for ny rektor etter "utlysningsteksten" i det som omtales som "Fauskes mest spennende jobb?":

  • Delta i prosesser knyttet til sammenslåing av skoler, og omstrukturering av personell og ressurser.
  • Bygge og utvikle skolen som en profesjonell organisasjon med et klart læringsoppdrag.
  • Initiere og styre pedagogisk utviklingsarbeid ved skolen.
  • Utvikle en profesjonell organisasjon med et sterkt fagmiljø.
Tips en venn Skriv ut