Kassandra Petsa tale samefolkets dag 2020

- 6. februar er en viktig dag for hele det samiske folk

- Jeg er stolt over at vi på Fauske / Fuossko velger å feire samenes nasjonaldag over flere dager, slik at vi i større grad kan bidra til kunnskap om urfolket vårt, sa Kassandra Petsas (leder hovedutvalg oppvekst/kultur) i sin tale under markeringen av samefolkets dag ved rådhuset. Hun talte til rundt 200 elever fra skolene i Fauske. Her er talen hennes. 

Kjære alle sammen - gratulerer så mye med samenes nasjonaldag! Tusen takk for at jeg får feire dagen sammen ilag med dere.

Samenes nasjonaldag ble feiret for første gang i 1993. Dette til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917, hvor det var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene.

6. februar er en viktig dag for hele det samiske folk, uansett hvor man bor. Dagen feires i hele Sápmi, som strekker seg over fire land. Man ser at dagen markeres i stadig flere kommuner, av flere organisasjoner og privatpersoner. Det er gledelig å se. Fordi samene som urfolk er en del av Norges historie og samtid med kunst- og kulturuttrykk av stor verdi for samfunnet, og med stort internasjonalt gjennomslag.

Vi må huske på at samiske språk er offisielle språk i Norge og ikke minst en forutsetning for et levende samisk kulturliv og den fremste formidleren av samisk kultur, historie og identitet.

Å ta vare på det samiske språket er derfor viktig, og heldigvis er det flere som husker på nettopp dette. I fjor annonserte Den internasjonale astronomiske union en kampanje hvor hvert land fikk sette navn på en valgfri planet og dens vertsstjerne. Rett før jul ble navnene på 110 såkalte eksoplaneter og moderstjerner offentliggjort på en pressekonferanse i Paris. I Norge var det et samisk navnepar som vant fram: Násti, som betyr stjerne, og Albmi, som betyr himmel. Det var Emma Stefanussen, en elev ved Vg3 romteknologi på Andøya videregående skole som lanserte vinnerforslaget. Flere bør gjøre som henne, og sørge for at vi ser mer til det samiske i hverdagen.

Samtidig møter vi kanskje på flere samiske sider enn vi tenker over, til daglig. Vi har for eksempel flere kjente kjendiser som er samer. For samer er forskjellige, akkurat slik som alle andre. Du visste nok at skuespilleren Mikkel Gaup og motocross-kjøreren Ailo Gaup er samiske, men visste du at fotballspilleren Morten Gamst Pedersen er samisk? Det er også kjendisstylisten Erlend Elias Bragstad og fotografen Per Heimly.

Sistnevnte er kanskje mer kjent for å være en nær venn av Ari Behn, som nylig valgte å avslutte livet sitt. Selvmord er faktisk et alvorlig folkehelseproblem blant unge samiske menn. Det må tas på alvor. Bak selvmordsstatistikkens mange tall, skjuler det seg ulike grunner til at personene har tatt sitt eget liv. Og ser man bort fra psykiske lidelser, så har sosiokulturelle forhold mye å si, særlig blant urbefolkningen i arktiske områder.

Kunnskap er viktig. Manglende kunnskap skaper avstand og barrierer. Det finnes dessverre enda myter og usannheter om samene. Derfor finansierte Sametinget og stiftelsen Fritt Ord et nettsted kalt «Den samiske myteknuseren» i et samarbeid mellom Antirasistisk senter og Jurddabeassi. Den samiske myteknuseren er et nettbasert verktøy som skal bidra til en mer faktabasert debatt om samiske spørsmål. De knuser myter som at samene har masse særrettigheter og goder som andre ikke får, at de vil ha en egen stat, og at en same må drive med reindrift.

Jeg er derfor stolt over at vi på Fauske / Fuossko velger å feire samenes nasjonaldag over flere dager, slik at vi i større grad kan bidra til kunnskap om urfolket vårt. Samtidig som vi kan glede oss over et rikt samisk kulturliv.

I år har vi, som tidligere, en et fantastisk flott program for å feire det samiske. De siste dagene har vi blant annet hatt gudstjeneste, eventyrstund for store og små, samiske utstillinger, filmer på kino… og enda er det mye mer å glede seg til. For også i dag får man mulighet til å få med seg utstilling og eventyrstund. 5.-8.klasse kan glede seg over DKS-konsert med samisk artist. Og ikke minst har vi en større feiring kl 18 ikveld på Fauske kino, der det er et fullspekket program. Jeg håper mange vil delta.

Jeg ønsker til lykke med feiringen!

Gratulerer med dagen / Lihkku beivviin