Isolasjon og karantene

Barnehagen har delt barna i kohorter/grupper slik den nasjonale veilederen har bestemt, og den barnegruppen som denne ansatte hadde ansvar for, er derfor rutinemessig satt i karantene. Den smittede er i isolasjon og ytterligere en ansatt er satt i isolasjon. Gruppen denne personen jobbet med besto av tre barn. Smitteoppsporingen vil avgjøre om andre ansatte vil bli satt i karantene.

Barnehagen er rutinemessig vasket i henhold til smittevernreglene. Alle rutiner er fulgt og beslutningen om å holde barnehagen åpen fredag er tatt av Smittevernlegen i samråd med hans fagmiljøer. Barnehagen åpnet som normalt i dag.