Foto: Anne Petrine Annie Sørensen (80) får hjelp av hjelpepleier Dina Øren når hun skal snakke med sitt barnebarn. 

Fauske kommune har i alt 4 ipader (nettbrett) på sykehjem og korttidsavdeling. To av disse er gave fra Fauskeeidet helselag. Avdelingsleder Snorre Johansen er en av dem som daglig ser nettbrettene i bruk. Han ser utelukkende positivt på at de har kunnet ta i bruk ny teknologi på denne måten.

- Vi er kjempeglad for gaven, så tusen takk til helselaget. Nettbrettene brukes litt ulikt på de forskjellige avdelingene, men når dørene ble stengt er jo dette en fin mulighet for våre brukere å kunne nå de pårørende – og omvendt, sier avdelingslederen på Helsetunet 2.

Da koronaviruset gjorde at dørene til sykehjem og institusjoner ble stengt, tenkte helselaget at dette måtte de gjøre noe med. Leder Elisabeth Laksosnes forteller at de ikke lenger kunne ha aktivitet i foreningen som vanlig.

- Vi diskuterte per telefon hva vi kunne bidra med i denne tiden.  Ettersom sykehjemmene er stengt for besøk og vi vet hvor mye det betyr å ha kontakt med pårørende og venner, tenkte vi at vi kunne bidra, forteller Laksosnes. 

De tok kontakt med Fauske kommune og spurte om det var noen interesse eller behov for nettbrett. De fikk positiv respons og kjøpte inn to nettbrett. Fauskeeidet helselag er et lokallag av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Laget ble stiftet for godt over 100 år siden. Per i dag har de 16 medlemmer, der 5-6 er aktive. Foreningen har vanligvis medlemsmøter hver fjortende dag der de diskuterer aktuelle saker, strikker og selger lodd. Hovedinntektskilden er basaren som arrangeres hver høst der de selger møsbrømlefser og har åre- og loddsalg. Pengene de får inn doneres i stor grad tilbake til forskning rundt hjerte-karsykdommer og demens. I tillegg gir de penger til blant annet grendehuset i Tverå da de har stort fokus på å opprettholde sosiale tilbud i bygda.