Næringsprisen kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner "som har gjort en innsats ut over det vanlige". Formålet med næringsprisen er "å stimulere den generelle evne og vilje til nyskaping og utvikling av næringslivet i kommunen". Prisen består av statuett og diplom og tildeles i forbindelse med et kommunestyremøte.