I forbindelse med koronautbruddet skal alle personer som ankommer Norge oppholde seg i karantene. Likevel finnes det unntak fra karantenebestemmelsen, noe som gjelder for personer som utfører arbeid i Norden.

Av hensyn til å beskytte både pasienter og helsepersonell har kommunen besluttet at svenske ferievikarer settes i karantene når de ankommer Fauske. I tillegg testes de for koronavirus på dag 7. Ved negativt testresultat kan de starte i jobb dag 8. 

Hvis de kan fremlegge dokumentasjon på gjennomgått COVID-19 (dokumentert ved godkjent laboratoriemetode herunder rt-PCR for SARS-CoV-2) siste 6 måneder slipper de karantene og testing i Fauske og kan begynne å arbeide uten karantene. Antistoff prøvesvar gir per i dag ikke fritak fra karantene i Norge iht. FHI sin veileder.