Hvem kan komme på besøk?
Det er fortsatt kun nærmeste pårørende som får komme på besøk. Det kan gjøres unntak for andre personer dersom beboer ikke har nær familie. Som nærmeste familie regnes foreldre, ektefelle, samboer, søsken, barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn. Alle besøkende må være friske, og verken ha luftveisinfeksjon, feber eller magesmerter. Unntak kan gis ved kritisk sykdom hos beboer.

Hvor ofte, og hvor lenge kan beboer ha besøk?
I utgangspunktet kan hver beboer ha ett besøk av nærmeste familie i uka, men dette reguleres etter behov og kapasitet. Besøket kan i første omgang var én time om gangen. Dette for å sikre rettferdig fordeling for alle beboere, og samtidig ivareta smittevern.

Våre rutiner:
 

 • Oppmøtested avtales med personell.
 • Alle bør skrive seg inn i en besøksprotokoll. Besøksprotokoll er viktig i tilfelle det blir behov for smittesporing. Denne slettes etter ti dager. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporings formål.
 • Alle besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst, og holde minst én meter avstand til andre.
 • Når været tilsier det, kan besøket foregå utendørs.
 • Skal besøket foregå innendørs, vil dere bli vist til rommet dere skal være på.
 • Nå åpnes det for at beboere kan få besøk i eget rom under forutsetning av at de har enkeltrom.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
 • Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Alle overflater og kontaktpunkter i besøksrom blir desinfisert før og etter besøk.
 • Dersom beboer har påvist Covid 19, er det egne regler for besøk. Dette blir dere veiledet om dersom det blir aktuelt.

Hvordan avtaler du besøk?
Besøk avtales med den avdeling pasienten bor på. Avdelingenes telefonnummer ligger på kommunens hjemmeside. Ta eventuelt kontakt med sentralbordet 75 60 40 00.