barn trenger gode fosterhjem

Temakveld: barn trenger gode fosterhjem

Behov for fosterforeldre

Barneverntjenesten i Fauske har behov for flere fosterhjem og ønsker å rekruttere flere hjem i egen kommune. I den anledning inviteres det til en temakveld mandag 28. april.

Du trenger ikke å ha tenkt på å bli fosterhjem for å komme til temakvelden.

Barneverntjenesten i Fauske kommune

inviterer til et informasjonsmøte

om det å bli fosterforeldre

Fauske familiesenter

Inngang i felles bakgården til Orion og Polarvakt

28.04.2014

Kl 19.00 – 21.00

Fosterforeldre med lang erfaring, fosterhjemstjenesten og barneverntjenesten

vil holde hver sine innledninger om tema.

Det vil bli god anledning til å stille spørsmål.

Spre budskapet og ta gjerne med noen som kan være interessert i å høre mer om temaet

Det vil bli enkel servering

 Vi ber om at dere som møter sender en SMS med navn/antall innen 25.04.2014

 Trond: 97 74 29 93 eller Renate: 47 71 77 38

Eller mail til: barnevernet@fauske.kommune.no

Vel møtt J