Fauske kommune og møbelleverandør har behov for flytte-/bærehjelp i denne perioden. Lag og foreninger med barn/unge som målgruppe utfordres, men de som skal bære må være minimum 18 år.  

Avhengig av når nyskolen er helt ferdig/frigitt fra entreprenør, trenger vi 20-25 voksne til å bidra. Flytting/bæring vil skje i ulike etapper; det skal flyttes inventar, utstyr og møbler fra ungdomsskolen til nybygget. Videre ønsker leverandør at nye møbler til skolen å knytte til seg liknende hjelp.

 Vi ønsker å komme i kontakt med aktuelle lag og foreninger. Dersom mange lag og foreninger melder seg, vil det bli loddtrekning om oppdragene. Frist for å melde seg, er 31. mai. Henvendelse til Evald Solbakken evald.solbakken@fauske.kommune.no