samisk klasse fauske kommune i kommunestyret

Besøk i kommunestyremøte

I dag har kommunestyret fått opplesning, sang, musikk og teater fra barn og unge. De har også hørt innlegg fra Mathilde Jakobsen om status for Sjunkhatten folkehøyskole og fra Torfinn Opheim som snakker om Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK). Dagens saker finner dere her: http://www.fauske.kommune.no/moeteinnkalling-og-sakskart.273590.no.html