Fauske kommune ny logo

Salten Brann eller Klungset leir?

Brannbilen til kommunestyret

Etter den siste tids reaksjoner i forbindelse rundt en Kløckner brannbil som kom til Norge i 1942, har ordfører bestemt at saken skal behandles på nytt i kommunestyret 22. mai. Salten Brann er informert om at saken stilles i bero inntil videre.

Fauske kommune mottok for en tid siden en henvendelse fra Salten Brann som ønsker å ha den gamle brannbilen som utstillingsbil i ny panlagt brannstasjon. Rådmannen hadde innstilt på at brannbilen skulle gis til Klungset leir, men åtte av ni representanter gikk inn for at brannbilen skulle sendes til Bodø. Nå har altså ordfører bestemt at saken skal behandles på nytt 22. mai.