Velkommen til brannvernlederkurs_530x298

Brannvernlederkurs i Fauske kommune

Fauske Kommune kjører nå første kurset for brannvernledere, dette for å kunne få brannvernlederfunksjonen i gang og fungerende.

Brannvernlederne undervises i lover og forskrifter, brannteori, tilsynsarbeid, aktivt brannvernarbeid på sin arbeidsplass samt at de får være med på en slokkeøvelse.

De samme får også tilgang til en digital brannbok der dokumentasjon for deres bygg ligger. Avvikssystemet er en egen del av brannboka og brukerne vil kunne følge disse og se gangen i utbedringer osv.

Det vil bli oppfølgingsmøter i etterkant av kurset for å få et aktivt samarbeid om brannvernet i Fauske Kommune.

brannvernlederkurs deltakere_530x298.jpg