Veien fram til vedtatt årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2020-2024

Budsjettdokument - kommunedirektørens forslag

Årsbudsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024
Betalingsregulativ 2021
Momentum budsjettnotat 2021
Renovasjonsgebyr 2021

Formannskapets innstilling til kommunestyret - offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på administrasjonsbygget, Fauske bibliotek og på kommunens hjemmeside fra onsdag 25. november 2020 fram til kommunestyrets behandling 11. desember 2020.

​Formannskapets innstilling

Budsjettforslag fra de politiske partier

Budsjettforslag fra FRP, H, KRF og SP

Budsjettforslag fra AP

Supplerende informasjon

Politisk virksomhet .xlsx

Godtgjørelse folkevalgte 14-20.xlsx

Svar på henvendelse ang. administrasjonskost.docx

Fordeling av budsjett per område.docx

Utvikling adm utgifter 2016 2024.xlsx

Formuesskatt Fauske kommune.docx

Spørsmål om endring av antall medlemmer i formannskapet i løpet av valgperioden

Høringsuttalelser

Uttalelse fra FAU ved Sulitjelma skole
Uttalelse fra FAU ved Valnesfjord skole
Uttalelse fra Kommunalt foreldreutvalg (KFUF)
Vedtak fra partssammensatt utvalg 24.11.20
​Budsjettkommentar 2021 fra Norsk Sykepleierforbund Fauske
Budsjettuttalelse for 2021 fra Fagforbundet Fauske
​Budsjett 2021 - Uttalelse fra Vestmyra barnehages Samarbeidsutvalg
Budsjettuttalelse 2021 Utdanningsforbundet Fauske
Uttalelse fra Eldrerådet vedrørende kommunedirektørens forslag til budsjett 2021
Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage angående budsjettforslag 2021
​Creo - Budsjettuttalelse 2021
Budsjettuttalelse fra kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser
​Budsjett 2021 - Nasjonalforeningens demensforening protesterer mot nedlegging av sykehjemsplasser
​Uttalelse fra Fauske idrettsråd
​Basseng i Sulitjelma - Kommentar til budsjettforslag 2021
Brukerutvalgene - Noen observasjoner og kommentarer til Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021
Innspill fra Marius Fagerli
Utfordring med flere personer med demens i Fauske- Nye tall 02.12.20 - Hukommelsesteamet i Fauske kommune
​Innspill til budsjett og økonomiplan fra Norsk bibliotekforening Nord
​Uttalelse til budsjett 2021 fra styret i Fauske Frivilligsentral