Åpnet for isfiske

Isfiske fra Daja i Sulitjelma til Mourkijavre er nå åpnet.  Løypa går fra Daja til nordvestenden av Mourkijavre. Krav om fisketrygdavgift i forbindelse med ferskvannsfiske (Mourki) gjelder ikke lenger. Regler for løypa/ er å finne i vedlagte forskrift. isfiske.pdf

Tips en venn Skriv ut