SØK OM KULTURMIDLER FOR 2019 - NY FRIST: 5. APRIL

Vi forlenger fristen for å søke på kulturstøtte til 5. april. Gå inn på hjemmesiden/skjema så finner du søknadsskjema og retninglinjer.